Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Husdjursgårdar och djurutställningar behöver tillstånd av regionförvaltningsverket

Djurparker, husdjursgårdar och bestående och ambulerande djurutställningar behöver tillstånd enligt djurskyddslagen för verksamheten av regionförvaltningsverket. För att få tillstånd ska förutsättningarna enligt lagstiftningen vara i skick. Också en cirkus ska ha tillstånd av regionförvaltningsverket om den använder djur i sina föreställningar. Regionförvaltningsverket styr och övervakar att man i dess verksamhetsområde följer stiftade lagar om djurens hälsa och välbefinnande i djurhållningen.

Aktörerna ska registreras i djurhållarregistret. Till registret ska anmälas djurhållningsplatserna och djuren enligt djurart. Därtill behöver regionförvaltningsverket uppgifter om bl.a. hur djurhållningen är ordnad och vilken behörighet personen som är ansvarig för skötseln har. Tillståndet ska ansökas hos det regionförvaltningsverk i vars område husdjursgården ligger. Regionförvaltningsverket kan bevilja tillståndet om verksamheten uppfyller kraven enligt lag. Tillståndet är avgiftsbelagt, avgiften är 325 €.

Tillståndet fås om omständigheterna och verksamheten är lagenliga

Regionförvaltningsverkets veterinär gör ett handledningsbesök innan tillståndet beviljas. Under besöket kontrollerar veterinären djurhållningsplatserna och djuren samt ger handledning i frågor som gäller djurhållningen. Vid behov åläggs man redan då att inom en utsatt tid åtgärda bristerna så att tillståndet kan beviljas. Efter den utsatta tiden görs ett inspektionsbesök för att kontrollera läget. Tillståndet beviljas så att det är i kraft tillsvidare. Vissa sökanden återkallar ansökan efter handledningsbesöket. 

Viktigt vid djurhållningen är bl.a. följande:

  • Djurhållningsplatsen ska vara trygg, ren och lämplig för den aktuella djurarten.
  • Djuret ska ha tillräckligt rent dricksvatten och föda som är lämplig för arten. 
  • Om ett djur insjuknar får det inte ställas ut och det ska genast skaffas ändamålsenlig vård.
  • Vilda djur (däggdjur och fåglar) får inte hållas i vanliga husdjursgårdar eftersom sådana inte får tas för uppfödning.
  • Begränsningar som rör vissa arter enligt lagen om djursjukdomar ska följas.

Varje år kommer det fram att djur hålls i utställningssyfte utan tillstånd och att tillstånd inte sökes trots uppmaning. Då gör regionförvaltningsverket ett inspektionsbesök. Om man under inspektionen fastställer att djur har ställts ut utan tillstånd mer än sju dagar per år vidtar regionförvaltningsverket tvångsåtgärder i ärendet.

Mer information i frågan:

Regionförvaltningsverkets webbsidor http://www.avi.fi/sv/web/avi/elaintarhat-nayttelyt-ja-sirkukset

Djurhållarregistret https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/


Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
- länsveterinärerna Tanja Häkkinen ja Tapani Parviainen, tfn 0295 016 000 (växel)

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
- länsveterinärerna Hanna Rintala, tfn 0295 016 810, Tarja Lipponen, tfn 0295 016 600

Regionförvaltningsverket i Lappland:
- länsveterinär Pirkko Pirinen, tfn 0295 017 377

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
- länsveterinär Tea Ahtelo, tfn 0295 018 000 (växel)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
- länsveterinärerna Kirsi Henttu, Hanna Kukkola, tfn 0295 018 450 (växel)             

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
- länsveterinär Mari-Erika Leinonen, p. tfn 0295 017 566


Uppdaterad