Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Södra Finland går kontrollerat och genom gott samarbete mot att öppna skolorna och avveckla begränsningarna - den regionala beredskapskommittén sammanträdde

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beredskapskommitté sammanträdde på distans den 6 maj 2020 under ledning av överdirektör Merja Ekqvist för att uppdatera den regionala lägesbilden av coronavirusläget. Valborg firades på exemplariskt sätt. Tack till alla för det.

- Undantagsförhållandena fortgår även om begränsningarna avvecklas och samhället öppnas. Faran är ändå inte förbi. Det är särskilt viktigt att fortsätta skydda riskgrupperna och sköta om handhygienen och beakta säkerhetsavståndet. Utöver begränsningarna är det väsentligt att var och en agerar på ett ansvarsfullt sätt, konstaterade Merja Ekqvist när hon öppnade beredskapskommitténs möte.

- Också kommunikationens betydelse är viktig just nu. Aktiv kommunikation krävs av oss alla. Regionförvaltningsverken får mycket frågor om verksamhetsanvisningarna. Vi fattar besluten enligt regeringens riktlinjer genast då vi har fått exaktare anvisningar om riktlinjerna från ministerierna. Också vi på regionförvaltningsverken väntar alltså nu på anvisningar och informerar genast då vi har fått klarhet i frågorna, berättade Merja Ekqvist.

Tillförlitliga kommunikationskanaler som ger riktig information framhävs ännu mer än tidigare inom kommunikationen. När den psykiska tåligheten sätts på prov finns en god grogrund för fejknyheter och negativ informationspåverkan. Det är skäl att ägna uppmärksamhet åt datasäkerhet och att bekämpa lösenordsfiske och fejknyheter.

Det är bra att aktivt följa med regionförvaltningsverkens vanliga frågor och svar. Vi kompletterar uppgifterna där genast när vi får närmare information om de nya riktlinjerna, konstaterade Marko Peltonen under sitt anförande.

I huvudstadsregionen fungerar samarbetet mellan städerna utmärkt, konstaterade riskhanteringschef Lauri Holappa från Vanda stad. För en kontrollerad avveckling av begränsningarna och nya serviceönskemål i kommunerna skulle man emellertid önska mera dialog. Då antalet smittor ökar krävs också mycket resurser till att spåra smittorna och det behövs flexibla lösningar för att få resurserna att räcka till.

- Så har också kommunerna och städerna varit beundransvärt smidiga i ett krävande läge. Det vore nog bra att proaktivt höra kommunerna om hurdana praktiska konsekvenser begränsningsbesluten kan ha, konstaterade överdirektör Merja Ekqvist.

- Det är glädjande att märka att man i Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område har skapat betydande nya förfaringssätt, man samarbetar och satsar speciellt på psykisk uthållighet. Detta ökar också den viktiga trygghetskänslan. I vårt område har man tagit kontroll över situationen på ett bra sätt. Vi går med tillförsikt mot öppningen av skolorna och gör vårt bästa för att vi ska lyckas i vardagen också under den kontrollerade avvecklingen av begränsningarna. På det sättet får vi mera positiva psykisk kristålighet, avslutade Merja Ekqvist mötet.

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträder nästa gång den 13 maj 2020.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla en regional säkerhetslägesbild och följa med aktuella säkerhetsfrågor inom olika sektorer. Beredskapskommittén fungerar som ett forum för informationsutbyte mellan myndigheter som stöder beredskapsplaneringen och behöriga myndigheter som leder situationerna i sina områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Landskapens myndigheter och aktörer som är centrala för beredskapen deltar i den regionala beredskapskommittén som sammanträder varje vecka.

Mer information
direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad