Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Den regionala beredskapskommittén den 7 maj 2020: fortsatt förhöjd beredskap trots avvecklingen av begränsningar

( Västra och Inre Finland) 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 7 maj 2020 den sjunde gången på distans. Under mötena uppdateras lägesinformationen för coronaviruset i fem landskaps områden (Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten). Regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen öppnade mötet och berättade att förlängningsbesluten enligt regeringens riktlinjer som bäst bereds i regionförvaltningsverken.

I regionförvaltningsverken bereds beslut om ordnande av undervisningen samt förlängning av förbudet mot sammankomster med över 10 personer till slutet av maj och förbudet för sammankomster med över 50 personer från och med början av juni. Besluten fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar för en månad i taget.  – Om situationen lokalt eller regionalt eventuellt förvärras, kan begränsningsåtgärder som avviker från den allmänna linjen ändras med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. I så fall kan kommunens organ som ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta beslut för kommunens del och regionförvaltningsverket ifall situationen gäller flera kommuner. För tillfället ser det ut som om ansvaret för bekämpningsåtgärderna mot en epidemi håller på att överföras till regionerna och kommunerna, konstaterade överdirektör Marko Pukkinen.

För skolorna betyder avvecklingen av begränsningarna i praktiken att man från och med den 14 maj 2020 börjar följa lagstiftningen som gäller under normala förhållanden vid ordnandet av undervisning och utbildning. Utgångspunkten vid undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning är att alla elever då återvänder till skolan för närundervisning. Kommunerna ansvarar för ordnandet av skolskjutsarna som under normala förhållanden. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL förbereder anvisningar för säkerhets och hygien för skolskjutsar och skyddsanvisningar.  Också vid planeringen av nästa läsår är det skäl att förbereda sig på att situationen kan dra ut på tiden.

Frivilliga räddningstjänsten Vapepa stöder myndigheterna - över 1800 frivilliga står till förfogande

Beredskapskommittén fick idag höra om frivilliga räddningstjänstens verksamhet under undantagsförhållanden. Beredskapschef Aki Valonen vid FRK:s distrikt i Västra Finland berättade att Vapepas jourberedskap omfattar hela Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Begäran om bistånd förmedlas med hjälp av ett eget joursystem till en lämplig person eller grupp. Grupperna som tar sig an uppgifterna arbetar frivilligt och med tystnadsplikt. Vapepa är en sammanslutning med 53 organisationer där FRK är kontaktorganisation som samordnar verksamheten för den allmänna frivilliga räddningstjänstens del. - Coronavirusepidemin har ökat antalet frivilliga i regionen med tillsvidare 210 personer. Med hjälp av riktad utbildning kan man erbjuda hjälp för olika situationer, så som matdistribution och vänverksamhet. I bakgrunden finns redan i "vardagen" skapade samarbetsmodeller med bl.a. församlingar och kommuner, berättade Valonen. Enligt FRK har behovet av mathjälp nationellt varit tredubbelt jämfört med april månad i fjol.

Även om gränser öppnas så fortsätter begränsningarna

Begränsningarna av gränstrafiken avvecklas från och med den 14 maj 2020 så att man i trafik som går över Schengens inre gränser tillåter arbetstrafik på grund av arbetsförhållande eller uppdrag samt annan nödvändig trafik. Det innebär att också Wasaline börjar sälja biljetter mellan Sverige och Finland vilket gör att persontrafiken förväntas öka. Gränsbevakningsväsendet informerade om gränsbevakningen 7.5.2020.

https://www.raja.fi/aktuellt/information/meddelandena/1/0/begransningar_i_granstrafiken_under_perioden_14_5_14_6_2020_79640

Beredskapsåtgärderna som anknyter till exempelvis tillgången till material och tillräcklig personal fortsätter i alla organisationer så att man på sommaren eller hösten också snabbt kan reagera på en ändrad epidemisituation. 

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté

Med i den regionala beredskapskommittén finns myndighetsrepresentanter för hela Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde, så som NTM-centralerna, polisen, nödcentralsverket, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet, tullen, räddningsverken, stiften, sjukvårdsdistrikten, landskapsförbunden, Yle, FPA och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Beredskapskommittén är ett organ för myndighetssamarbete vid utvecklingen av den regionala beredskapen. Beredskapskommittén följer dessutom med och bedömer säkerhetsläget i samhället och förmedlar information till områdets intressegrupper och centralförvaltningen.

 

Mer information:

överdirektör Marko Pukkinen, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 582

direktör Tarja Wiikinkoski, ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, tfn 0295 018 800

Vanliga frågor: http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

 

 

 

 

 

 

 


Uppdaterad