Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Myndighetsuppgifterna inom kommunal socialvård kan inte överföras till en privat serviceproducent

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland påminner i ett styrbrev om att kommunen inte kan köpa eller utlokalisera en socialarbetares tjänsteuppgifter. I den kommunala socialvården ingår flera myndighetsuppgifter som innebär att man utövar offentlig makt. Enligt lagstiftningen och olika rättsfall kan endast en kommunal tjänsteinnehavare i tjänsteförhållande ha hand om myndighetsuppgifter som innebär utövande av offentlig makt.

En del kommuner inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område har erbjudits privata socialarbetartjänster i form av privat socialservice eller genom personaluthyrning. Kommunen kan dock inte köpa eller utlokalisera en socialarbetares tjänsteuppgifter. Det är inte heller möjligt med ett arrangemang där tjänsteinnehavaren är anställd av kommunen när hen sköter myndighetsuppgifter, men annars är anställd av en privat serviceproducent. Regionförvaltningsverket har informerat kommunerna och social- och hälsovårdssamkommunerna om detta i ett styrbrev.

Utövning av offentlig makt inom socialvården är bland annat beredning av förvaltningsbeslut, som har betydande innebörd för beslutsfattandet. Också i bedömning av servicebehov ingår prövningsrätt som hör till myndigheten. Vidare måste en socialarbetare vara anställd i tjänsteförhållande om hen ska kunna ansvara för ett barns angelägenheter i enlighet med barnskyddslagen.                         

Länk till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands styrbrev (2019-06-24)

Mer information om myndighetsuppgifter inom socialvården finns också i en utredning som publicerats 6.6.2019 (tillsvidare på finska) Det sociala arbetets framtid – socialt arbete som offentlig förvaltningsuppgift (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2019:47).

 

Ytterligare information:
ledande överinspektör för socialvården Maija Gartman, tfn 0295 016 109
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Södra Finland


 

Uppdaterad