Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvårdstjänster

Regionförvaltningsverket (RFV) arbetar för att främja befolkningens hälsa och välmående och för att utveckla social- och hälsovården och förebygga utslagning. RFV styr och övervakar de offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänsterna som erbjuds i din kommun.

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta