Serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ansluts till Kanta-tjänsterna

Serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kommer att anslutas till Kanta-tjänsterna utifrån registeruppgifterna i den kodtjänst som Institutet för hälsa och välfärd (THL) tillhandahåller. Uppgifterna som behövs för anslutningen överförs till THL:s kodtjänst från Valveri-registret som tillhandahålls av Valvira och regionförvaltningsverken.

Ändringar och korrigeringar av uppgifterna som ska registreras i Valveri-registret ska meddelas tillstånds- och registermyndigheterna för införing i registret, se kontaktuppgifterna.

De självständiga yrkesutövarnas uppgifter överförs till kodtjänstens register över självständiga yrkesutövare (IAH-registret)

Uppgifterna om de självständiga yrkesutövarna i Valveri-registret överförs till THL:s kodtjänsts IAH-register, vilket gör det möjligt att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och därmed ta i bruk elektroniska recept och det elektroniska patientdataarkivet. För närvarande överförs uppgifterna från Valveri-registret till IAH-registret en gång i veckan. Från och med ingången av 2015 överförs uppgifterna automatiskt en gång per dygn.

Till IAH-registret överförs enbart de självständiga yrkesutövare vars FO-nummer finns i Valveri-registret!

Om uppgifterna i IAH-kodtjänsten är felaktiga eller bristfälliga, kontakta per e-post den egna tillståndsmyndigheten (regionförvaltningsverket) för att få uppgifterna uppdaterade i Valveri-registret.

De privata hälso- och socialvårdsproducenternas organisationsuppgifter överförs till kodtjänstens SOTE-organisationsregister

Uppgifterna om de privata hälsovårdsproducenterna i Valveri-registret överförs till THL:s kodtjänsts SOTE-organisationsregister, vilket gör det möjligt att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och därmed ta i bruk elektroniska recept och det elektroniska patientdataarkivet. Uppgifterna i Valveri-registret överförs till SOTE-organisationsregistret automatiskt varje natt.

Om uppgifterna i SOTE-organisationsregistret är felaktiga eller bristfälliga, kontakta per e-post den egna tillståndsmyndigheten (regionförvaltningsverket / riksomfattande tillstånd Valvira) för att få uppgifterna uppdaterade i Valveri-registret.

Kontaktuppgifterna

Uppdaterad

Oikopolut