› Tillbaka till den grafiska version

Uttag av deposition genom inlösen

Deponering genom inlösen kungörs i visa fall i Officiella tidningen. Från den dagen har rättsinnehavaren (fordringsägare som har inteckningar i den inlösta fastigheten) tre månader på sig att ta ut depositionen och därför kan inte en fastighetsägare som har rätt till inlösningsersättningen ta ut det deponerade beloppet före utgången av denna tidsfrist (3 månader). Därefter kan den för vars räkning depositionen har gjorts ta ut de deponerade medlen. Man ansöker om uttag med en fritt formulerad ansökan eller en blankett.

Uppdaterad

Blanketter