› Tillbaka till den grafiska version

Det här är tillgänglighetsutlåtandet för regionförvaltningsverkens webbplats

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen www.rfv.fi och har skapats/uppdaterats 15.9.2020. Webbplatsen www.rfv.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga.

Webbplatsens tillgänglighet har granskats av en utomstående expertorganisation.

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Med ett webbformulär

Ge tillgänglighetsrespons med detta webbformulär

Per e-post

viestinta@avi.fi

 

Tillsynsmyndighet

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för oss som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsens tillgänglighet

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster

Regionförvaltningsverken förnyar sin webbplats rfv.fi helt och hållet under 2020. Av den nuvarande webbplatsen som publicerades 2010 gjordes det en tillgänglighetsgranskning i november 2018. Som sammandrag av granskningen konstaterades det att webbplatsens tillgänglighet är på en medelmåttig nivå. Webbplatsen har en del tillgänglighetsbrister som kan försvåra användningen av webbplatsen eller till och med göra webbplatsen helt otillgänglig för vissa användare.

Vi har utgående från resultaten av tillgänglighetsgranskningen korrigerat alla innehållsmässiga brister. Däremot har en del av de tekniska bristerna inte åtgärdats. Anledningen till detta är att vi håller på att förnya webbplatsen helt och hållet och att det därför inte är ändamålsenligt att tekniskt anpassa de gamla sidorna. När den nya webbplatsen rfv.fi öppnas kommer nästan alla tekniska brister som finns på den nuvarande webbplatsen att vara åtgärdade. En tillgänglighetsgranskning kommer att göras av den nya webbplatsen innan den öppnas. Den nya webbplatsen skulle öppna den 1 september 2020, men på grund av de störningar som coronaepidemin orsakade så försenades arbetet med såväl den tekniska plattformen som innehållsproduktionen avsevärt. Den nya webbplatsen öppnas före utgången av 2020.


Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt (på finska)

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav på tillgänglighet.

2. Oproportionell börda

Regionförvaltningsverken publicerar en helt ny webbplats senast i december 2020 och därför har alla brister inte åtgärdats på den nuvarande webbplatsen.

 


Havaittava: Nimilaput puuttuvat tai niitä ei ole liitetty oikein

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakukentällä ei ole nimilappua. Lomakkeiden nimilappuja ei ole liitetty lomakekenttiin oikein. Koulutusten ja tiedotteiden määrään per sivu ja sivun valintaan käytettävien pudotusvalikoiden nimilappuja ei ole yhdistetty valikkoelementtiin, ja siten niillä ei ole kuvaavia nimilappuja.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet


Havaittava: Osa ohjelmallisista rakenteista ei vastaa visuaalista esitystapaa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Murupolun ohjelmallinen rakenne ei vastaa sen sivuaalista esitystapaa. Valikon ohjelmallinen rakenne ei vastaa sen visuaalista esitystapaa ja suhteita. Lukemisjärjestyksessä valikot luetaan peräkkäin, ja alavalikosta ei käy ilmi, että linkit liittyvät tiettyyn osioon. Alatunnisteen ohjelmallinen rakenne ei vastaa sen visuaalista esitystapaa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet


Havaittava: Tekstin ja taustan välinen tummuuskontrasti on liian pieni

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tekstin ja taustan välinen tummuuskontrasti on liian pieni päänavigaatiossa, päänavigaation pudotusvalikoissa, sivujen pääotsikossa, koulutuskalenterin vasemman reunan valikon aktiivisessa linkissä, tekstin koon muuttamispainikkeissa, hae- ja henkilöhakupainikkeissa, valitse alue -painikkeessa ja alueen valintakuvan otsikossa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)


Havaittava: Tekstin koon muuttaminen kadottaa osan sisällöstä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Puolet tekstistä jää piiloon aktiivisena olevan sivun kohdalla päävalikossa, kun tekstin suurennus on 200 %.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen


Havaittava: Alueen valintaan käytettävässä kuvassa tarpeettomasti tekstiä ja heikko tummuuskontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Alueen valintaan käytettävässä kuvassa on esitetty tekstiä kuvana tarpeettomasti. Kartan esittäminen kuvana on perusteltua, mutta vasemman laidan linkit tulisi olla esitettynä tekstimuodossa. Lisäksi kartan tummuuskontrasti on liian heikko. Myös aiheet-valikon kuvakkeiden tummuuskontrasti on heikko.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

 • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti


Havaittava: Päänavigaation pudotusvalikoita ei saa piilotettua ilman hiiren liikuttamista

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Päänavigaation pudotusvalikoita ei saa piilotettua ilman hiiren liikuttamista pois niiden päältä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa


Havaittava: Sisältö ei skaalaudu oikein

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Koulutuskalenterin ja palautelomakkeen sisältö ei mahdu pienelle näytölle (320 pikseliä leveä) niin, että sisältöä ei tarvitsisi vierittää vaakasuunnassa. Tiedote-sivujen sisältö ei skaalaudu oikein pienelle näytölle. Oikean reunan laatikoiden luettavuus on heikko pienellä näytöllä, esimerkiksi kännykällä. Rivin pituus pienenee niin kapeaksi, että yksittäiset sanat katkeavat keskeltä. Sisältösivut eivät skaalaudu oikein pienelle näytölle (320 pikseliä leveä). Sisällössä olevat kuvat kutistuvat sivusuunnassa, jolloin niiden luettavuus heikkenee. Myös lisätietolaatikoiden luettavuus on heikko. Rivin pituus pienenee niin kapeaksi, että riville mahtuu vain noin kolme kirjainta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.10 Responsiivisuus

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet


Havaittava: Sivun yläosan lukemis- ja navigointijärjestys ei ole looginen ja intuitiivinen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivun yläosan lukemis- ja navigointijärjestys ei ole looginen ja intuitiivinen. Sivu alkaa yläreunasta keskeltä edeten oikealle, ja hyppää vasempaan yläkulmaan näiden jälkeen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys


Havaittava: Lomakkeissa käytetty taulukoita lomakkeen muotoiluun

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomakkeissa on käytetty taulukoita lomakkeen muotoiluun. Taulukoita tulisi käyttää vain taulukkomuotoisen datan esittämiseen. Tähtimerkkiä on käytetty osoittamaan, että kenttä on pakollinen. Tämä ei käy ilmi ohjelmallisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet


Havaittava: Henkilötietoja keräävien lomakekenttien tarkoitusta ei ole määritelty

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Henkilötietoja keräävien lomakekenttien tarkoitusta ei ole määritetty. Henkilökohtaisia tietoja keräävät kentät on merkittävä joko syötekentän tyypin (esim. type="email") tai autocomplete-ominaisuuden avulla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus


Hallittava: Alueen valintaan käytettävän kartan valitse alue -painiketta ei voi käyttää näppäimistöllä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Valitse alue -valintapainiketta ei voi käyttää näppäimistöllä. Painikkeen toiminnot ovat käytettävissä vain hiirellä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö


Hallittava: Sivun yläosan lukemis- ja navigointijärjestys ei ole looginen ja intuitiivinen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivun yläosan lukemis- ja navigointijärjestys ei ole looginen ja intuitiivinen. Sivu alkaa yläreunasta keskeltä edeten oikealle, ja hyppää vasempaan yläkulmaan näiden jälkeen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.3 Kohdistusjärjestys


Hallittava: Tekstin koon muuttamisen linkkiteksti ei kuvaa tarkoitustaan

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Tekstin koon muuttamiseen tarkoitettujen linkkien linkkitesti ei kuvaa linkin tarkoitusta. Etusivulle vievän linkin (aluehallintovirastojen logo) ei kuvaa linkin kohdetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput


Hallittava: Nimilaput puuttuvat tai niitä ei ole liitetty oikein

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakukentällä ei ole nimilappua. Lomakkeiden nimilappuja ei ole liitetty lomakekenttiin oikein. Koulutusten ja tiedotteiden määrään per sivu ja sivun valintaan käytettävien pudotusvalikoiden nimilappuja ei ole yhdistetty valikkoelementtiin, ja siten niillä ei ole kuvaavia nimilappuja.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput


Hallittava: Etusivun otsikko "aiheet" ei kuvaa sisältöä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Etusivun otsikko (page title) "aiheet" ei kuvaa sivun sisältöä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.2 Sivuotsikot


Ymmärrettävä: Sivun vaihtamiseen käytettävän pudotusvalikon toiminnasta ei informoida käyttäjää

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivun vaihtamiseen käytettävä pudotusvalikko lataa sivun automaattisesti valinnan vaihtamisen jälkeen, ja tästä ei informoida käyttäjää.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.2.2 Syöte


Ymmärrettävä: Nimilaput puuttuvat tai niitä ei ole liitetty oikein

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakukentällä ei ole nimilappua. Lomakkeiden nimilappuja ei ole liitetty lomakekenttiin oikein. Koulutusten ja tiedotteiden määrään per sivu ja sivun valintaan käytettävien pudotusvalikoiden nimilappuja ei ole yhdistetty valikkoelementtiin, ja siten niillä ei ole kuvaavia nimilappuja.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet


Ymmärrettävä: Englannin ja saamen kielivalintalinkkien kieltä ei ole määritelty ohjelmakoodissa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Englannin ja saamen kielivalintalinkkien kieltä ei ole määritelty ohjelmakoodissa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.1.2 Osien kieli


Ymmärrettävä: Henkilöhaku-toiminto näyttää painikkeelta vaikka on linkki

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Henkilöhaku-toiminto näyttää painikkeelta, joka lähettää lomakkeen, vaikka se toimii kuten tavallinen linkki.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen


Ymmärrettävä: Hiiren osoitin muuttuu sormeksi etusivun laatikoiden otsikon päällä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Etusivun laatikoiden otsikoiden (ajankohtaiset, tiedotteet, ajassa jne.) kohdalla hiiren osoitin muuttuu osoittavaksi sormeksi. Osoitin muuttuu yleensä vain, jos kohdetta klikkaamalla tapahtuu jotain.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen


Ymmärrettävä: Palautelomakkeen virheilmoitusta ei ole liitetty kenttään ohjelmallisesti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palautelomake antaa virheen, jos jokin tiedoista puuttuu tai on syötetty väärin. Tätä virheilmoitusta ei ole liitetty kenttään ohjelmallisesti ja se sijaitsee kentän jälkeen, joten on epäselvää, mihin kenttään virheilmoitus liittyy.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen


Ymmärrettävä: Palautelomakkeen kieltä ei ole määritelty

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Palautelomakkeen kieltä ei ole määritetty. Ruotsinkielisessä osiossa palautelomake tulee näkyviin alussa suomeksi ja tämän suomenkielisen osion kieltä ei ole määritetty. Samoin, jos lomakkeen kieltä vaihtaa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 3.1.2 Osien kieli


Toimintavarma: Alueen valintaan käytettävän kartan valitse alue -painiketta ei voi käyttää näppäimistöllä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Valitse alue -valintapainiketta ei voi käyttää näppäimistöllä. Painikkeen toiminnot ovat käytettävissä vain hiirellä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo


Toimintavarma: HTML-koodi virheellistä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

HTML-koodi on virheellistä. Elementtien id-tunnisteet eivät ole yksilöllisiä ja elementtien sisäkkäisyydessä on virheitä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen


Toimintavarma: Lomakkeiden nimilappuja ei ole liitetty oikein

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Lomakkeiden nimilappuja ei ole liitetty lomakekenttiin oikein.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo


 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta