› Tillbaka till den grafiska version

Webbtillgänglighet
 

Vad är webbtillgänglighet?

En webbplats är tillgänglig om så många personer som möjligt kan använda den så enkelt som möjligt. I och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv kommer kraven på tillgängliga webbplatser att gälla hela den offentliga sektorn. Direktivet innebär i praktiken att alla offentliga aktörer inom en övergångsperiod ska ha webbplatser som uppfyller kriterierna enligt tillgänglighetsstandarden WCAG.
 

Webbtillgänglighetsdirektivet i Finland

Enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska alla ha lika möjligheter att använda digitala tjänster. I Finland är en nationell lag om tillhandahållande av digitala tjänster under beredning och avsedd att träda i kraft i slutet av 2018. En regeringsproposition (RP 60/2018) om detta har lämnats till riksdagen. I propositionen har det bestämts att Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som har ansvar för att informera om tillgänglighetskraven och övervaka att de följs.

Riksdagen godkände förslaget till lag om tillhandahållande av digitala tjänster den 12 februari 2019. Förslaget godkändes enligt betänkandet från förvaltningsutskottet. Lagen ska ännu stadfästas av presidenten innan den träder i kraft.  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar, vägleder och informerar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller som bäst på att bygga upp sin informations-, väglednings- och tillsynsverksamhet när det gäller kraven på webbtillgänglighet.

Regionförvaltningsverkets uppgift är allmän vägledning, informering och övervakning samt rapportering till EU. Regionförvaltningsverket kommer att tillhandahålla information och allmän vägledning om hur tillgängligheten ska beaktas när webbplatser planeras, skapas och upphandlas.

I den nya enheten för tillgänglighetstillsyn arbetar två överinspektörer och en enhetschef som är jurist.

När börjar kraven gälla

  • Helt nya webbplatser (publicerats efter 23.9.2018) eller webbplatser som genomgår en omfattande översyn ska uppfylla tillgänglighetskraven 23.9.2019
  • Gamla webbplatser som har publicerats före 23.9.2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven 23.9.2020
  • Mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven 23.6.2021
  • Banker, vatten- och energiförsörjning, posttjänster ska i regel uppfylla tillgänglighetskraven 1.1.2021

infograf om övergångsperiod av tillgänglighetskrav. Öppnas som en större bild. Information finns även som text på webbsidan.
 

Webbtillgänglighetsdagar i november 2018

I november kommer regionförvaltningsverket att ordna utbildningar om webbtillgänglighet där vi presenterar huvuddragen i den nya lagstiftningen och kraven i direktivet. Utbildningarna är gratis.

Utbildningen på svenska kommer att äga rum tisdagen den 11 december i Helsingfors. De andra utbildningar är på finska.

Länk till anmälan.

Datum för webbtillgänglighetsdagarna:

Måndag 5.11. kl. 12 - 16, Tammerfors
Tisdag 6.11. kl. 9 - 13, Kuopio

Måndag 12.11. kl. 12 - 16, Åbo
Tisdag 13.11. kl. 9 - 13, Vasa 

Onsdag 21.11. kl. 12 - 16, Uleåborg
Torsdag 22.11. kl. 9 - 13, Rovaniemi

Onsdag 28.11. kl. 9 - 13, Helsingfors, Böle

Tisdag 11.12. kl. 12 - 16, Helsingfors, Hagnäs, Hagnäskajen 6, Auditorium. En tillgänglig ingång finns på byggnadens baksida, hörslinga finns inte. (Utbildningen på svenska)

Du kan också delta seminariet på distans: https://livestream.com/Infocrea-fi/rfv-webbtillganglighet

Läs mer Minimera

Ta kontakt

Om du vill ta kontakt med oss, skicka oss e-post till adressen webbtillganglighet@rfv.fi. Vi svarar så fort som möjligt. Rfvs enhet för webbtillgänglighetstillsyn har tre medarbetare: överinspektör Johanna Koskela (till vänster), jurist Emilia Ojala (i mitten) och överinspektör Viena Rainio (till höger).

Enheten för webbtillgänglighet: Johanna Koskela, Emilia Ojala och Viena Rainio.

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad