› Tillbaka till den grafiska version

Register

Tillståndsmyndigheterna Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken (RFV) har tillsammans ett riksomfattande datasystem (registret över tillhandahållare av privat service) för behandling av ovan nämnda tillstånds- och anmälningsärenden samt verksamhetstillsyn och statistikföring. Valvira är ansvarig registerförare och ansvarar även för att datasystemet fungerar.

Uppdaterad

På andra webbplatser

Blanketter