Utvärdering av basservicen

En av regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgifter är att utvärdera den regionala tillgången till basservice. De ministerier som ärendet gäller och centralförvaltningens ämbetsverk styr utvärderingen inom sitt ansvarsområde. Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar i utvärderingen av den regionala tillgången till basservice. Med hjälp av utvärderingen följer man upp och övervakar att tillgången till basservice är jämlik i landets olika delar. Medborgarnas jämlikhet när det gäller tillgången till service i landets olika delar är en central princip i en situation där den regionala segregationen är verklighet.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att utvärdera den regionala tillgången till basservice, utveckla processens metodik och skapa ett informationssystem som stöder utvärderingen.

Kontaktuppgifter:

  • utvecklingschef Olli Aulaskari, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 0295 017 533, gsm 040 523 4840
    e-post: fornamn.efternamn@avi.fi

Titta på videon om utvärdering av basservicen 2017

Uppdaterad