› Tillbaka till den grafiska version

Så här behandlar vi dina personuppgifter för nyhetsbrev och fortbildningsinformation

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet skickar cirka en gång i månaden ut ett nyhetsbrev för att informera om sin verksamhet. Dessutom skickar enheten regelbundet information om de fortbildningar som enheten ordnar själv eller i samarbete med andra till de målgrupper som berörs av fortbildningen. För att kunna distribuera nyhetsbrevet och information om fortbildningar direkt till de personer som är intresserade av dem behöver vi i viss mån behandla personuppgifter.

I samband med att du prenumererar på information om fortbildningar ska du ange en eller flera målgrupper, vars fortbildning du är intresserad av. De enda personuppgifter som behandlas i samband med utskick av nyhetsbrevet och information om fortbildningar är din e-postadress samt de målgrupper vars fortbildning du har anmält att du är intresserad av. Då information om fortbildningar skickas ut filtreras adresslistan så att endast de som har anmält intresse för de relevanta målgrupperna nås av meddelandet. I övrigt sker inget automatiskt beslutsfattande eller någon profilering av de registrerade.

Eftersom regionförvaltningsverket inte har en lagstadgad skyldighet att behandla dina personuppgifter för detta ändamål samlas uppgifterna in på basis av samtycke då du prenumererar på nyhetsbrevet och/eller information om fortbildning. Svenska enheten lämnar inte ut uppgifterna till någon tredje part. Endast de personer som ansvarar för utskicket av nyhetsbrevet respektive information om fortbildningar samt vid behov sådana personer som sköter tekniskt underhåll av adressregistret har tillgång till uppgifterna.

Dina uppgifter sparas så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet och/eller information om fortbildningar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna behandlas genom att avbeställa nyhetsbrevet och/eller informationen om fortbildningar, varvid dina uppgifter raderas från respektive adresslista. Du kan avbeställa nyhetsbrevet eller informationen om fortbildningar genom att skicka e-post till svenskaenheten@avi.fi .

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dem. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade, du kan komplettera dina personuppgifter och du kan be oss att radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna sända dig nyhetsbrev och/eller information om fortbildningar. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:
Regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster
Birger Jaarlin katu 15
PB 150
13101 Tavastehus
Tfn 0295 016 000 (växel)
registratur.sodra@rfv.fi

Dataskyddsombud för Regionförvaltningsverket
Risto Kuosmanen
risto.kuosmanen@avi.fi
Tfn 0295 017 336

Svenska enheten:
svenskaenheten@avi.fi

 

Uppdaterad