Aluehallintovirasto (AVI) toimii erityislakien perusteella valtionapuviranomaisena useissa valtionavustuksia, -korvauksia ja -osuuksia koskevissa tehtävissä.  Osaava-ohjelman  puitteissa AVI myöntää vuosittain valtionavustusta, jolla tuetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjien velvoitetta huolehtia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta.

Rättsskydd

Opetus ja kulttuuri

Bibliotek

Idrott

Ungdom

Bildning

Läroanstaltsbyggande

Familje- och socialservice

Hälsa

Säkerhet

 

Uppdaterad