Organisation

Regionförvaltningsverkets (RFV) verksamhet leds av en överdirektör.

Verksamheten är uppdelad i följande ansvarsområden: 

  • undervisnings- och kulturväsendet
  • räddningsväsendet och beredskapen
  • basservicen, rättsskyddet och tillstånden
  • arbetarskyddet
  • miljötillstånden

Alla ansvarsområden ovan finns inte i varje regionförvaltningsverk. Ett ansvarsområde kan ha hand om uppgifter på flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden.

Regionförvaltningsverkens förvaltning sköts av ansvarsområdet Regionförvaltningsverkens förvaltnings- och utvecklingstjänster som är placerat vid RFV i Södra Finland. Förvaltningens personal arbetar decentraliserat på olika verksamhetsställen.

Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet (RFV i Västra och Inre Finland) har hela Finland som verksamhetsområde.

Information om de olika regionförvaltningsverkens organisation finns på det aktuella regionförvaltningsverkets webbsidor.

Uppdaterad