Rättsskyddsuppgifter

Regionförvaltningsverket  främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet i all sin verksamhet. Regionförvaltningsverkets enhet för rättskydd sköter de specialuppgifter som verket föreskrivits i flera lagar. Uppgifterna rör förverkligandet av rättsskyddet bland annat i kommunerna och olika samfund.

Regionförvaltningsverkets enhet för rättsskydd har bland annat till uppgift att

  • behandla sådana besvär och rättelseyrkanden som föreskrivs i lag
  • behandla klagomål
  • berättiga en sammanslutning att sammankalla ett möte
  • förordna revisor och verksamhetsgranskare för en sammanslutning
  • besluta om särskild granskning för särskilt angivna sammanslutningar
  • ta emot deponeringar och ställa säkerheter
  • deponera de skyddsdokument som avses i lagen om bostadsköp
  • sköta de uppgifter om boendedemokrati som föreskrivs i lag
  • fastställa delägarlagens stadgar.
Uppdaterad

Genvägar