Rättsskydd
 

OBS! Blanketterna går bäst att öppna, fylla i och skriva ut i webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome.
 

|Begravning|Delägarlagens stadgar|Deponering av betalningar|Klagomål|Ställasäkerhet|Överföring av lån|
 

Klagomål

Observera att regionförvaltningsverken inte behandlar klagomål/ärenden som rör Folkpensionsanstalten (FPA), Arbets- och näringsbyråerna och polisen.

Begravning

Delägarlagens stadgar

Deponering av betalningar

 

Ställa säkerhet hos regionförvaltningsverket

Överföring av lån

Information om datasekretess och behandlingen av personuppgifter i regionförvaltningsverket hittar du här (http://www.avi.fi/sv/web/avi/tietosuoja).

 

Uppdaterad