› Tillbaka till den grafiska version

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete

Regionförvaltningsverken delar ut understöd för projekt inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete. Understöd kan ansökas av kommun, samkommun, stiftelse, förening eller annat samfund som tillhandahåller ungdomstjänster. Understöden stärker tillhörigheten och främjar delaktighet och likvärdighet bland unga samt tillgängligheten till möjliga verksamheter. Understöd kan beviljas för ett år i taget för projekt som pågår maximalt tre år.

Enligt ungdomslagen är ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna en del av det kommunala ungdomsarbetet. Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att samtliga unga ska omfattas av informations- och rådgivningstjänsterna. Inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet ges högklassig, tillförlitlig och gratis handledning i olika frågor i ungdomarnas liv. Genom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet stöder man ungdomarnas utveckling och stärker deras delaktighet och livskompetens. Centrala aspekter är sektorsövergripande samarbete och att ungdomarna är med och utvecklar arbetsinnehållet.

Utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti tillhandahåller innehållsrådgivning för dem som ansöker om understöd för rådgivnings- och informationsarbete. När det gäller ansökningar om understöd för digitalt ungdomsarbete är det utvecklingscentret för digitalt ungdomsarbete, Verke, som erbjuder stöd i frågor kring projektens innehåll. Sökandena uppmanas kontakta Koordinaatti eller Verke i ansökningsskedet.


ANVISNING FÖR ANSÖKAN

Utlysning av understöd (Undervisnings- och kulturministeriet)

Läs mer Minimera

Uppdaterad

GENVÄGER

Ansökan om understöd

på andra webbplatser

BLANKETTER