För media

 

Frågor om våra coronavirusbeslut:

Regionförvaltningsverkens pressmeddelanden och nyheter

Information om regionförvaltningsverkens verksamhet får man bäst genom att följa med regionförvaltningsverkens ingångssida www.rfv.fi och spalten Aktuellt. Man kan också beställa RSS-flöden om ämnen av intresse. Beställ RSS-flöden

Till regionförvaltningsverkens ingångssida

Regionförvaltningsverket i sociala media

En del av pressmeddelandena och nyheterna publiceras på regionförvaltningsverkens Facebook-sida, där det är möjligt att kommentera. Verket twittrar också om sina nyheter och händelser. På sidan avi.kuvat.fi hittar du fotografier som media kan använda (bl.a. överdirektörerna). Vårt fotoarkiv kompletteras kontinuerligt.

Obs: Fotografierna får inte manipuleras utan tillstånd eller användas på olämpligt sätt eller i strid med god sed. De får inte heller användas i reklamsyfte eller för andra kommersiella ändamål.

Regionförvaltningsverket i de sociala medierna

Personsökning

Via personsökningen hittar du regionförvaltningsverkets experter. I frisökningen kan du söka på t.ex. ämnesord eller personens namn.

Personsökning (på finska)

Tillstånds- och informationstjänsten

I tillstånds- och informationstjänsten hittar du:

  • anhängiggjorda vatten- och miljötillståndsärenden
  • delgivna vatten- och miljötillståndsärenden
  • avgjorda vatten- och miljötillståndsärenden fr.o.m. 19.6.2014

Tillstånds- och informationstjänsten

Evenemangskalendern

I evenemangskalendern finns information om kommande evenemang och utbildningar. 

Evenemangskalendern

Kommunikationsenhetens e-postadress

Regionförvaltningsverkets kommunikationsenhet betjänar redaktionerna vardagar kl. 9–16, på e-postadressen viestinta@avi.fi

De regionala kommunikationscheferna ger också service:

Tanja Railo, Sydvästra Finland, tfn 0295 016 552
Alpo Merilä, Norra Finland tfn. 0295017530
Auli Posti, Östra Finland, tfn 0295 016 854
Annette Rinne, Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 492
Johanna Koskela, Södra Finland, tfn 0295 016 131

Arbetarskyddsmyndighetens kontaktuppgifter

Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9:00–15:00.

e-post tyosuojelu.viestinta@avi.fi

Nyhetsbrev

Regionförvaltningsverket publicerar flera elektroniska nyhetsbrev som erbjuder aktuell information om regionförvaltningsverkens uppgifter.

Nyheter och Nyhetsbrev

Uppdaterad