Resebidrag

Ändring i statsunderstödspraxis 1.1.2020

Enligt undervisnings- och kulturministeriets förslag kommer regionförvaltningsverken inte längre efter 1.1.2020 att bevilja kommunerna understöd för bibliotekspersonalens deltagande i internationella möten och utbildningar inom biblioteksbranschen eller i internationella evenemang som ordnas i Finland.

Ändringen motiveras med 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) och strävan efter att öka effekten av den finansiering som beviljas internationell verksamhet. Den internationella verksamhetens tyngdpunkt flyttas till studieresor som genomförs enligt en i förväg upprättad plan. 

Ytterligare information: Leena Aaltonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 344

Uppdaterad