Deponering med stöd av deponeringslagen

Förutsättningar för deponeringen

Deponering kan göras till regionförvaltningsverket om

  • den för vars räkning deponeringen görs vägrar att ta emot betalningen eller annan prestation eller
  • den för vars räkning deponeringen görs inte kan ta emot den till följd av bortavaro, sjukdom eller annan orsak eller
  • deponenten varken vet eller bör veta till vem betalning eller annan prestation ska ske eller vem av två eller flera som gör anspråk på betalningen eller prestationen är berättigad till den.

Andra grunder för att deponera kan finnas i särskilda lagar och då tillämpas istället bestämmelserna i dessa speciallagar.

Deponeringen görs hos det regionförvaltningsverk inom vars område betalning eller annan prestationen borde ha skett eller kunde ha skett. Huvudregeln är att regionförvaltningsverket fastställs utifrån borgenärens hemort.

 

Genom att i personsökningen söka på ämnesordet "talletukset" hittar du alla personer som sköter depositionsärenden i de olika regionförvaltningsverken.

Uppdaterad

Genvägar