Logotyp och grafiska anvisningar


Alla regionförvaltningsverk har en gemensam visuell profil och logotyp med språkversioner, som används i enlighet med de grafiska anvisningarna.

I de grafiska anvisningarna (på finska) finns riktlinjer för regionförvaltningsverkets visuella profil samt anvisningar om användningen av typografi och färger för olika element, såsom logotypen. Läs den grafiska anvisningen innan du använder materialet.

Originalen finns som färdiga filer för olika program och användningsändamål. Regionförvaltningsverkets logotyp får inte redigeras. Runt logotypen finns ett skyddsområde och i det får inga grafiska element läggas till. Logotypen får inte heller ändras (konverteras) från ett filformat till ett annat för att undvika färgfel och andra fel.

Vid frågor om användningen och tillämpningen av vår visuella profil får du svar från: viestinta@avi.fi

 

 

 

 PNG  |  PDF

 

PNG  |  PDF

 

 PNG  |  PDF 

 

 PNG  |  PDF 

 

Regionförvaltningsverkets
grafiska anvisningar
 (på finska)

Uppdaterad