› Tillbaka till den grafiska version

Idrott och motion

Målet för regionförvaltningsverkens idrottsväsende är att på regional nivå främja en motionerande livsstil, välmåga, hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av livet hos befolkningen.

Idrottens ställning som en kommunal basservice stärks och omständigheterna för vardagsmotion förbättras i samarbete med kommunernas olika förvaltningsområden.

Centrala uppgifter för det regionala idrottsväsendet är att:

  • styra och stöda bygget av idrottsanläggningar
  • stöda utvecklingsprojekt för idrott och motion för barn och unga
  • genomföra nationella program på regional nivå
  • främja hälsomotionerande och motionerande bland specialgrupper
  • stöda regional medborgarverksamhet och regionalt samarbete
  • utvärdera den regionala tillgången till basservice inom idrott och motion
  • samarbeta med närregionerna och internationell verksamhet
  • utbildning och informationsstyrning
  • främja mångkulturell idrott och motion.
Uppdaterad