Utmärkelsetecken

Flera av förslagen på utmärkelsetecken behandlas på regionförvaltningsverket. Hit hör morsdagsmedaljer, självständighetsdagens utmärkelsetecken, livräddningsmedaljerna samt miljöskyddsmedaljerna. Ytterligare information hittar du i kolumnen till vänster där länkarna till undersidorna är.  Kontaktpersonerna i ditt område ser du genom att trycka på regionen i kartan uppe till höger.

Nestlade Portlets

Läs mer Återställa

Regional information

Utmärkelsetecken – Västra och Inre Finland

 

Utmärkelsetecken som utdelas på självständighetsdagen

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Enhetschef Ismo Myllyaho tfn 0295 018 820, ismo.myllyaho(at)rfv.fi
svenska undervisnings- och kulturväsendet
direktör Marianne West-Ståhl tfn 0295 018 623
marianne.west-stahl(at)rfv.fi

Inrikesministeriets förvaltningsområde, räddningsväsendet
Ledningens assistent, Tarja Siirilä tfn 0295 018 501
tarja.siirila(at)rfv.fi

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Vasa: överinspektör Aija Ström tfn 0295 018 593, aija.strom(at)rfv.fi
Tammerfors: överinspektör Riitta Heinonen tfn 0295 018 538, riitta.heinonen(at)rfv.fi
Jyväskylä: Aila Peltoniemi tfn 0295 018 576, aila.peltoniemi(at)rfv.fi

Finansministeriets förvaltningsområde
Konsultativ tjänsteman Markku Nurminen tfn 02955 018 496
markku.nurminen(at)rfv.fi
Överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich tfn 0295 018 511
elisabet.heinrich(at)rfv.fi

 

Övriga utmärkelsetecken, medaljer och titlar

Titlar
Konsultativ tjänsteman Markku Nurminen tfn 02955 018 496
markku.nurminen(at)rfv.fi 

Livräddningsmedaljer
Konsultativ tjänsteman Markku Nurminen tfn 02955 018 496
markku.nurminen(at)rfv.fi 

Medaljer för befolkningsskydd
Ledningens assistent, Tarja Siirilä tfn 0295 018 501
tarja.siirila(at)rfv.fi

Morsdagsmedaljer
Vasa: överinspektör Aija Ström tfn 0295 018 593, aija.strom(at)rfv.fi
Tammerfors: överinspektör Riitta Heinonen tfn 0295 018 538, riitta.heinonen(at)rfv.fi

E-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad