Konsumentärenden

I konsumentärenden fungerar regionförvaltningsverket som en sakkunnig- och tillsynsmyndighet som främjar sund och fungerande ekonomisk konkurrens samt säkerställer konsumentskyddet och medborgarnas ekonomiska säkerhet. Regionförvaltningsverket arbetar för att öka konsumenternas förtroende för verksamheten på marknaden och skapa jämställda verksamhetsbetingelser för näringsidkarna.

Regionförvaltningsverkets uppgifter i konsumentärenden:

  • övervaka hur priser anges i marknadsföringen,
  • övervaka att lagen om mätinstrument följs,
  • övervaka registreringen av verksamhetsutövare som erbjuder paketresor,
  • göra konkurrens- och konsumentpolitiska utredningar i samarbete med Konkurrens- och konsumentverket,
  • samla in uppgifter till utredningar och forskning som utförs av Centret för konsumentforskning.

Regionförvaltningsverket är också behörig myndighet för tillsyn över prismärkning enligt EU:s samarbetsförordning. Regionförvaltningsverket fungerar inom Konsument- och konkurrensverkets resultatstyrning. Vid övervakning av att lagen om mätinstrument följs verkar regionförvaltningsverket i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket TUKES. Konsumentärenden hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Uppdaterad