› Tillbaka till den grafiska version

Materialarkiv

Vårdnadskonflikter 4.12 Helsingfors, 5.12.2018 Åbo

Vårdnadsförhållandena och barnets vardag (123 kb): Lilian Grönlund
Bemötande av barn och föräldrar vid skilsmässa (702 kb): Nina Isometsä, Maria Ostrow


Dataskyddsförordningen GDPR - en uppföljning 29.11.2018 Tammerfors

GDPR - definition och hur utbildningen berör(t)s av förordningen (67 kb): Thomas Sundell
Stödmaterial för GDPR (424 kb)


Förmedla mera! Inspirationsturné med fokus på vuxnas läsande 15.11.2018 Vasa, 22.11 Helsingfors, 29.11 Åbo

Högläsning för vuxna (1042 kb): Anna Edgren
Novellkaféer (9 kb): Susanna Söderholm
Minnesvänlig ordverkstad (269 kb): Karoline Berg
Att prata böcker. Bokprat och bokcirklar (2137 kb): Catharina Latvala
Presentation av Arbis bibliotek (2177 kb): Johan Lindberg
Från popup till podcast (4377 kb): Pauliina Sandberg
Novellkafé (561 kb): Anna Söderström
Litteraturfrukost (1073 kb): Mikaela Wickström
Kirjasto ikääntyvän lukijan tukena (291 kb): Katarina Kapiainen
Terapeutiskt skrivande/skrivande som friskvård (353 kb): Patricia Bäckvik-Manngård
Alla har rätt till läsning - om läsombud och frivilliga högläsare (7 kb): Gunilla Ritkaew
Film- och bokklubb: Johanna Häggbloms presentation: https://prezi.com/view/8MoNHm9mhflnwL0qsAGm/

En dokumentation i textform av presentationerna läggs också upp på sidan Vuorosanoja – Repliker på Biblioteken.fi. http://vuorosanoja.kirjastot.fi/


Biblioteket och låntagaren - juridik i vardagen 20.11.2018, Vasa

De juridiska ramarna för biblioteksverksamhet och biblioteksverkamhet i praktiken. Behandling av personuppgifer i biblioteksverksamhet (131 kb): Thomas Sundell


Studieinfo 16.11.2018, Helsingfors

https://livestream.com/Infocrea-fi/studieinfo-2018-11-16 :Tillfället streamat

Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning (1011 kb): Christian Seger
Studieinfo.fi förnyas (1493 kb): Annika Grönholm
Ansökan till högskolor via Studieinfo 2019 (574 kb): Annika Grönholm
Yrkeshögskolornas utvecklingsprojekt för studerandeantagningen (1274 kb): Ida Borgar, Kirsi Talman
Projektet för utvecklandet av universitetens studentantagning (365 kb): Sabina Eerola


AKK-mässan 15.11.2018, Vasa

Delaktighet och AKK (2683 kb), Videoinspelning av föreläsningen: Mats Granlund


Elev- och studerandevårdsdagar 5-6.11.2018, Tammerfors

Unga omsorgsgivare. Forskning och diskussion kring barn och unga som växer upp och har en viktig roll i familjer med missbruk, psykisk ohälsa m.m. (867 kb): Jonna Skand
4.12 Nuoret hoivaajat foorumi (432 kb)
Vi i klassen - tips och idéer om hur jobba med sociala färdigheter, samarbete och självkänsla i gruppen (440 kb): Eva Söderlund, Emma Fabricius
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter: Pamela Granskog
Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, LAPE (977 kb): Christine Söderek
Samarbetsmöjligheter ur ett juridiskt perspektiv (60 kb): Thomas Sundell
Sekretessbestämmelsen i nya gymnasielagen (65 kb): Thomas Sundell
Aktuellt från Utbildningsstyrelsen (1528 kb): Maj-Len Engelholm
Aktuellt från Valteri/Skilla: Monica Avellan
Aktuellt inom studerandevård (512 kb): Helena Öhman
Hur vägleda elever med utmanande beteende? (689 kb): Nicklas Kurkio
Självkänsla och självmedkänsla (10512 kb): Ronnie Grandell
Fri från mobbning. Hur kan vi stöda de som varit utsatta för mobbning? (473 kb): Maria Lingonblad
Dokumentation inom elevvården med fokus på den innehållsmässiga delen (1728 kb): Mona Granholm


Ungdomar och sociala medier 1.11.2018 Vasa

Sociala medier, vilka risker finns och vad kan vi göra för att minimera riskerna? (338 kb): Robert Sandvik
Brev till föräldrar. Barnet på sociala medier (31 kb)


Vägledardagarna 24 - 25.10.2018, Korsholm och Vasa

Samtalets kraft och biblioterapi i Sverige (768 kb): Nina Ström
Berättelsens funktion i vägledningspraxis (2450 kb): Sissel Korpisola
Bibliotekens mångsidiga roll i dag (822 kb): Susanne Ahlroth
Bibliotekens mångsidiga roll i dag (64 kb): Karolina Zilliacus
Hur använder vi karriärteorier? (378 kb): Cecilia Stigedahl Stenberg
Aktuellt inom nationella ELO-gruppen (123 kb): Michael Mäkelä
Ungdomskultur och bildningsbegreppet i dag (934 kb): Georg Henrik Wrede
Visioner kring utbildning och integration (1966 kb): Astrid Thors
E-vägledning (708 kb): Azra Arnautovic
Att jobba med karriär och livsplanering - metoder och verktyg (52 kb): Leena Stark
Intervju om Vägledardagarna 2018 i Radio Vega Yle Österbotten 24.10.2018: Disa Widell


Stödets ABC, 24.10.2018 Helsingfors, 25.10 Åbo, 26.10 Vasa

Statistik över stödreformernas utveckling (638 kb): Ann-Sofi Loo
Stödets ABC (1083 kb): Maj-Len Engelholm och Sonja Hyvönen
Hörande, beslut, verkställande, sekretess - vad säger lagen om processerna (82 kb): Thomas Sundell
En utbildningsanordnares utmaningar och modeller, Raseborg (603 kb): Tina Nordman


Att vara smart och säker på webben, 23.10.2018 Helsingfors

Att vara smart och säker på webben (12 573 kb): Kim Holmberg
Hitta rätt bland fejknews och verkliga nyheter - detta är mediekunskap (1475 kb): Johanna Minkkinen


Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier, 4.10.2018 Tammerfors

Trakasserier och rättigheter i en brottsmålsprocess (856 kb): Sari Somppi


Barnet och boken. Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?, 25.9.2018 Tammerfors

Utvecklingsprogrammet MOI - Inlärning av multilitteracitet med glädje (1234 kb): Alexandra Nordström
Rum för de yngsta: Hur kan vi bygga och hur bör vi vara för att små barn ska känna delaktighet i biblioteksverksamheter (2473 kb): Lena Jonsson
Bibliotekets roll för att främja barns läsande och läskunnighet (1934 kb): Susanne Ahlroth
Projektet Läspulsen läsfrämjar för olika åldrar (3197 kb): Lena Sågfors
Riktlinjer för arbetet med läsning: Rapport från det nationella Läskunnighetsforumet (Prezi presentation): Katarina von Numers-Ekman


Den nya lagen om småbarnspedagogik, 12.9.2018 Vasa, Helsingfors, Åbo

Den nya lagen om småbarnspedagogik (74 kb): Thomas Sundell
Den nya lagen om småbarnspedagogik (1179 kb): Malin Eriksson


Differentiering och bemötande av elever med stor inlärningspotential, 31.8.2018 Tammerfors

Särskilt begåvande barn och ungdomar (665 kb): Ann-Christine Loo-Örn och Camilla Svens-Liavåg
Särskilt begåvade elever. En handlingsplan för att utveckla undervisningen i de svenskspråkiga skolorna i Borgå (632 kb): Åsa Haglund


Trygg lärmiljö: Hur hantera rusmedelsfrågor med studerande, 21.8.2018 Vasa Yrkesakademin, 22.8 Jakobstad Optima, 29.8 Karis Axxell

Utbildningsanordnarens roll och befogenheter i rusmedelsfrågor (85 kb): Thomas Sundell


Vägledning inför framtidens arbetsmarknad, 8.5.2018 Åbo

Nordplus-projektet Vägledare i samverkan (143 kb): Mona Riska
Omvälvningen i arbetet och det livslånga lärandet (arbetsgruppens rapport) (167 kb): Annika Bussman
Arbetslivets roll i yrkesutbildningen (560 kb): Carola Bryggman
Basinkomst som stöd och möjlighet för unga att skapa sig en framtid (1063 kb): Olli Kangas
Arbetsmarknaden i förändring - globaliseringens och digitaliseringens påverkan (2855 kb): Jonas Lagerström
Framtiden är fullt möjlig – vilka är utmaningarna för kunnandet och hur kan vi bemöta dessa i karriärplaneringen? (2626 kb): Leena Jokinen
Karriärvägledning för högskolestuderande och deras placering på arbetsmarknaden (76 kb) och Vägledning på nätet (298 kb): Jan Kraufvelin
Den livslånga vägledningen i Finland (209 kb): Carola Bryggman

Studiebesök 9.5.2018
Aktiva ungdomsverkstad – vägledning och uppsökande ungdomsarbete (579 kb): Jenni Lindroos
Axxell – vägledning, läroavtal, vuxenstudier (855 kb): Susanne Karlsson, Jasper Karhunen, Anders Levin
Universitetsstudier öppna för alla (162 kb): Majlen Saarinen


Ungdomars möte med texten - om litteraturval och läsning, 3.5.2018 Helsingfors

Ungdomars möte med texten: Jenny Edvardsson

Böcker för unga läsare - @bokprataren och @boklarven tipsar (kb 2758): Lena Sågfors och  Cecilia Eriksson


Evenemangsproduktion del 2, 26.4.2018 Tammerfors

Evenemangsproduktion (261 kb): Johanna Stenback


IT-pedagogisk fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, 19.4.2018 Åbo

Monilukutaitoa opitaan ilolla / Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) (1448 kb): Heidi Sairanen och Alexandra Nordström
Digitaalisuus varhaiskasvatuksessa: Case digitaaliset portfoliot (2147 kb): Kati Smeds
iPadens grunder (31 kb): Simon Koivumaa
Bättre bilder med mobilen eller pekplattan: Fredrik Åman


Vardagsjuridik för gymnasiet, 10.4.2018 Helsingfors, 11.4 Åbo, 12.4 Vasa

Vardagsjuridik för gymnasiet (472 kb): Thomas Sundell


Evenemangsproduktion del 1, 12.4.2018, Tammerfors

Evenemangsproduktion (1518 kb): Johanna Stenback
Statsunderstöd för allmänna bibliotek (1059 kb): Susanne Ahlroth


Ungdomar och sociala medier 19.3.2018, Helsingfors

Ungdomar och sociala medier (338 kb): Robert Sandvik


Kriskommunikation i daghem och skola 6.3.2018, Tammerfors

Massmediernas roll i en krissituation (741 kb): Klas Backholm
Att stå i händelsernas epicentrum (518 kb): Bernt Klockars
Nödcentralsverket 2020 (2201 kb): Kai Paldanius
Att bygga upp en kommunikationsmodell för krissituationer (279 kb): Kai Paldanius
Att stöda och hjälpa i en svår situation (1239 kb): Lucas Snellman


Dataskyddsförordningen GDPR 15.2.2018, Tammerfors

Den nya dataskyddsförordningen (117 kb): Thomas Sundell


Från hatretorik till dialog 16.1.2018, Helsingfors och 23.1.2018, Vasa

Från hatretorik till dialog (847 kb): Salla Kuuluvainen


Vårdnadskonflikter 16.1.2018, Vasa

Bemötande av vårdnadshavare i konflikt (1770 kb): Daniela Sundell
Vårdnadsförhållandena och barnens vardag (42 kb): Lilian Grönlund


 


Skönlitteraturens olika sidor - från läsfrämjande till läkande läsning 14.12.2017, Helsingfors

Nina Frid: Från bokcirklar till läkande läsning (2556 kb). Videoinspelning: http://www.kirjastokaista.fi/sv/nina-frid-fran-bokcirklar-till-lakande-lasning/
Sissel Korpisola: Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap (472 kb)
Anna Dönsberg: Plock i höstens bokskörd - bokpärmar och recensioner (4591 kb)


AKK-mässan: Optimal kommunikation — språk för oss alla. 23.11.2017, Helsingfors

Barbro Bruce - Språklig sårbarhet i förskola och skola (1695 kb), Videoinspelning av föreläsningen.
Intervju med Barbro Bruce

Mika Minkkinen - Vektor – ilmainen harjoitusohjelma matematiikan perusteiden oppimiseen (2340 kb)


Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 17.11.2017, Helsingfors

Videoinspelning av dagen

Christian Seger: Aktuellt om ansökan och antagning till andra stadiet (233 kb)
Stefan Träskvik: Utveckling av andra stadiets ansökningsprocess  (135 kb)
Annika Grönholm: Aktuellt om ansökan och antagning till högskolorna (164 kb)
Annika Grönholm: Reformen av högskoleantagningarna (278 kb)
Annika Grönholm: Förnyelse av Studieinfom.fi (119 kb)
Annika Stadius: Kommentar från högskolefältet (194 kb)


Nationella dagar för elev- och studerandevård 8.11.2017, H:fors och 9.11.2017, Vasa

Robert Thornberg: Om vuxnas attityder och engagemang i förebyggande arbete samt ingripande i mobbning (1385 kb)
Åse Fagerlund: Positiv psykologi "Om hur positiva känslor får oss att vidgas och växa" (568 kb)
Charlotta Allamo: Gul Flagg och Kamratmedling (3818 kb)
Petra Brunila: Vad kan vi göra kring stor olovlig skolfrånvaro? (2820 kb)
Folkhälsan: Kompiskonst (747 kb)


När tjänster digitaliseras - Vad gör biblioteken? 31.10.2017, Tammerfors

Jessica Parland-von Essen: Från det tryckta ordet till den digitala världen:
Ida Norberg: Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken i Sverige
Riikka Sissala: Teknikhjälp på Grankulla bibliotek (1036 kb)
Catrin Wiik: Digitaliseringsstudion vid Nykarleby stadsbibliotek (830 kb)
Päivi Litmanen-Peitsala: Enkät om digital rådgivning (1107 kb)
Anna Kotka-Bystedt: Mångkulturella möten vid integrationsporten i Jakobstad (1139 kb)


Vägledardagarna 24-25.10.2017, Helsingfors

Disa Widell: Dagens tema: Samarbete vid övergångarna (325 kb)
Mikaela Zelmerlööw: En satsning på att stärka studie- och yrkesvägledningen i Sverige (7384 kb). Videoinspelning
Ulla-Jill Karlsson: Yrkesutbildningsreformen - vägledningens roll (1627 kb)
Dana Björkström-Jung: Projektet Stora Komet
Harriet Bystedt: Projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland (565 kb)
Antonia Lindqvist: Högskoleförberedande verksamhet - för en smidigare övergång till tredje stadiet (154 kb)
Raimo Vuorinen: En fungerande vägledning vid övergångarna ur den studerandes och vägledningsansvarigas perspektiv (866 kb) Videoinspelning


Med fokus på skolbibliotek 10.10.2017, Tammerfors

Susanne Ahlroth: Riktlinjer för skolbibliotek och samarbete skola - allmänna bibliotek (548 kb)
Minna Katela: Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov (630 kb)
Michelle Mattfolk: Mediefostran på Sibbo bibliotek - samarbete skola och bibliotek (975 kb)
Margareta Öhman-Rintamäki: Grundskolan Norsens läsprojekt (2008 kb)
Grundskolan Norsens video "Den läsande skolan"
Maria Kronqvist-Berg: Skola + bibliotek = sant? Erfarenheter från Malax kommun (1874 kb)

Liselott Drejstams presentation innan lunch
Liselott Drejstams presentation efter lunch
Film från Nationell biblioteksstrategi
Film från Skolverket


Krispsykologi 3-4.10.2017, Helsingfors

Unni Marie Heltne:
Utöya samlingene (276 kb)
Barn og unge som opplever krig og katastrofer (1008 kb)
Krisintervensjon (228 kb)


Yrkesutbildningsreformen - en ny verksamhetpraxis 4.10.2017, Helsingfors

Mika Tammilehto: En lyckad reform verkställs tillsammans och paneldiskussion (2 timmar):  Videoinspelning
Sammandrag från workshoparna: Videoinspelning

Mika Tammilehto: En lyckad reform verställs tillsammans (pdf 1546 kb)
Utbildningsstyrelsen: Examensgrunder, ny kompetens och flexibilitet (pdf 124 kb)
Utbildningsstyrelsen: Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet (pdf 454 kb)


Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis 20.9.2017, Vasa

Mika Tammilehto: En lyckad reform verkställs tillsammans, paneldiskussion. Videoinspelning
Utbildningsstyrelsen och undervisningsministeriet: Sammandrag från workshoparna. Videoinspelning


Sokratiska samtal som pedagogiskt verktyg 4.9.2017, Tammerfors

Ann S Pihlgren: Sokratiska samtal
Skolverkets två forskningsrapporter om förebyggande metoder för mobbning:
"På tal om mobbning - och det som görs"
"Utvärdering av metoder om mobbning"


Pedagogisk träff 11.5.2017, Tammerfors

Anu Ojaranta: Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter (243 kb)
Gunilla Ritkaew: Biblioteksstigen på Kimitoön (961 kb)
Pian Åkerlund: Att lära sig när man är 55+  (257 kb)


Planen för småbarnspedagogik 26.4.2017 Närpes, 27.4 Jakobstad, 3.5 Borgå, 11.5 Åbo, 12.5 Karis

Charlotta Rehn:  Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2083 kb)
Marina Lundkvist: Delaktighet och lärande (1494 kb)
Ann-Christin Furu: Pedagogiken inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskulturen (925 kb)
Jan-Erik Mansikka: Pedagogisk dokumentation. Till vilken nytta? (1903 kb)
Monica Henriksson: Musikglädje (45 kb)
Marjatta Kalliala: Lärområden inom småbarnspedagogik - mot en innehållsrik barnpedagogik (567 kb)


Knäck koden - programmering i undervisningen 28.4.2017, H:fors

Linda Mannila: Programmering i skolan - var kan man börja och hur gå vidare? (5578 kb)


Inspirationsseminariet Fikonfnatt och solskensnäsa 27.4.2017, Vasa

Boklista: Dikter och ramsor (122 kb)
Nina Gran: Vad är småbarnsordkonst? (4514 kb)


Workshop kring elevhälsoplanerna inom den grundläggande utbildningen 25.4.2017 H:fors, 26.4 Vasa

Ann-Sofi Loo: Enkät om elevhälsoplanerna (98 kb)
Övningscase med deltagarnas kommentarer (20 kb)


Undervisning och kultur i framtidens kommun 24.3.2017, Vasa

Sanni Grahn-Laasonen: Undervisning och kultur i framtidens kommun (3035 kb)
Terhi Päivärinta: Finlands framgång skapas lokalt (2039 kb)
Christina Knookala: Bildningstjänsternas framtid ur olika perspektiv (1116 kb)
Sanni Grahn Laasonen: Workshop - Visioner för den nya grundskolan (714 kb)


Filosofiska samtal som pedagogiskt verktyg 23.3.2017, Vasa

Liza Haglund: Värdegrund? Delaktighet genom filosofiska samtal (2665 kb)


Lagen om allmänna bibliotek - från paragraf till praktik 16.3.2017, Vasa

Leena Aaltonen: Lagens syfte och de allänna bibliotekens uppgifter - med samhällelig genomslagskraft i centrum (940 kb)
Thomas Sundell: Vad är nytt i bibliotekslagen? (1118 kb)
Karolina Zilliacus: Vad möjliggör lagen ? (437 kb)
Päivi Jokitalo: Från paragraf till praktik


Barnskyddslagen ur skolans och småbarnspedagogikens synvinkel 14.2.2017, Vasa

Thomas Sundell: Barnskyddslagen (114 kb)


Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 20.1.2017, Helsingfors

Ulla-Jill Karlsson: Aktuellt om reformen av yrkesutbildningen (211 kb)
Harriet Ahlnäs och Lena Johansson: Kommentarer från fältet (45 kb)
Christian Seger: Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning (426 kb)
Kaarlo Öhman: KOSKI-tjänsten (175 kb)
Kaarlo Öhman och Ulrika Sundelin: Aktuellt om ansökan och antagning till högskolor (105 kb)
Dagens inspelning kan ses på Utbildningsstyrelsens sidor: http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande


Bibliotekschefsmöte: Nya tider, nya bibliotek - hur leda förändring? 17.1.2017, Tammerfors

Susanne Ahlroth: Nordiska trender (17363 kb)
Susanne Ahlroth: Nordiska trender, anteckningar om några bibliotek i Danmark, Norge och Sverige (205 kb)
Tua Herrgård: Förändring, kontinuitet, ledarskap (2910 kb)
Margareta Kull Poutanen: Det stora ståtliga biblioteket i Kyrkslätt (4158 kb)
Beatrice Villman: Larsmos nya bibliotek växer fram (1808 kb)
Gunilla Widén: Att utbilda för framtida kompetenser (543 kb)
Leena Aaltonen: Den nya bibliotekslagen (174 kb)


IT-pedagogisk fortbildningsdag för personal inom småbarnspedagogik 22.11.2016, Helsingfors

Kristiina Kumpulainen: Leikillinen ja luova oppiminen mediarikkaissa ympäristöissä (11382 kb)
Isabella Holm: Barnens digitala liv i dag http://www.slideshare.net/Mediakasvatusseura/barnens-digitala-liv-idag-lasten-digitaalinen-arki


Det digitala språnget - Molntjänster i undervisningen 8.11.2016, Vanda

Leena Romppainen: Miksi pilivpalvelut - Taustaa ja orientaatiota aiheeseen (11357 kb)
Tuomas Harviainen: Vantaan pilviratkaisut (238 kb)
Olavi Pietikäinen: Molntjänster i undervisningen; digitala verktyg och tillämpningar i Helsinge skola, Vanda
https://drive.google.com/file/d/0B3hIxrUSZc8JUS1tNlR2b05DZ00/view
Mika Jalava: Pilvipalvelut tietoturvan näkökulmasta (1911 kb)
Tuukka Soini: Espoon digiloikka - tulevaisuuden oppimisympäristöt (5969 kb)


Vägledardagarna 26-27.10.2016, Åbo

Henrik Jönsson: Trender inom fördomsfri rekrytering - framtidsperspektiv, mångfald och nya verktyg
https://www.tng.se/trender/trendspaning-fordomsfria-rekryteringstrender-2016

Jaana Kettunen: Vägledning i sociala medier - kompetenser och etiska frågor (finskspråkig presentation) (4278 kb)
Marko Kilpeläinen: Kohtaamo - webbhandledning som stöd för ungdomars sysselsättning och utbildningsval (652 kb)
Jonas Lagerström: Hur ser arbetsmarknaden ut i morgondagens digitaliserade samhälle? (6318 kb)
Lenita Lillås och Jaana Kettunen: Metoder för vägledning i sociala medier (2442 kb)
Elisabeth Glatz: Infallsvinklar på interkulturell kommunikation. http://prezi.com/_ql3ebxqf7fu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Pirjo Lahdenperä: Interkulturella arbetssätt i praktiken - utmaningar och möjligheter (816 kb)
Åsa Sundelin: Samtalsmetodik och vägande samtal med ungdomar (310 kb)
Liselott Sundbäck: Vägledning och integration på svenska (627 kb)
Virva Muotka: Validering av nyanländas kompetens - konkreta exempel från integrations- och yrkesutbildningen (1377 kb)
Backholm, Grönberg, Häggblom, Lindberg, Nygård: Från dröm till handling - presentation av ett nytt läromedel i elevhandledning för åk 7-9 (425 kb)


Småbarnspedagogik med fokus på juridik, styrning och övervakning, H:fors 4.10.16, Åbo 5.10.16, Vasa12.10.16

Thomas Sundell: Barnets och vårdnadshavarnas grundrättigheter i småbarnspedagogisk verksamhet samt personalens ansvar och befogenheter (83 kb)
Ira Vanne: Anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet. Barnets rätt till småbarnspedagogik och förfarandet vid ansökan och beslutfattande. Stöd för barnets utveckling och lärande. Klientavgifter och rättsskyddsmedel i småbarnspedagogiken (125 kb)
Malin Eriksson: Anordnande av privat småbarnspedagogik. Personal, administration och tillsyn inom småbarnspedagogiken (2883 kb)


Upphovsrätt i undervisningen, Vasa, Åbo, Helsingfors 28.9.16

Thomas Sundell: Upphovsrättens ABC (519 kb)
Juha Kallanranta: Tuunaa tuntisi digiaikaan - Kopiraitilla ja Kopioston luvilla helpoiten, yksinkertaisimmin ja truvallisimmin (950 kb)
Tom Jansson: Användningen av digitala material (15 kb)
Fredrik Åman: Praktiska tillämpningar, frågor och diskussion (162 kb)


Alla läser II - personer med läsnedsättning som biblioteksanvändare, Vasa 15.9.16

Johanna Nordmyr: Äldres välbefinnande och hur det sammanhänger med internetanvändning (1147 kb)
Heidi Carlsson Asplund: Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på bibliotek (1492 kb)


Sociala medier på bibliotek, Helsingfors 1.9.16

Laura Johansson: Målen med sociala medier (2737 kb)
Päivi Jokitalo: Lyssna, lär och engagera med sociala medier!


Internatboende i fokus, Tammerfors 8.6.16

Thomas Sundell: Lagstiftning som inverkar på internatverksamheten (106 kb)
Michael Mäkelä: Säkerhet i våra läroanstalter (40 kb)


En hälsosam inomhusmiljö i småbarnspedagogisk verksamhet, förskola och skola, Vasa 7.6.16

Tuula Putus: Gammalt och nytt om mögel (2153 kb)
Annika Glader: Case Bergö skola (2827 kb)
Annika Glader: Riva eller renovera? (264 kb)
Emma Kallvik: Problem med inomhusluft och heshet hos barn  (493 kb)


Från språkstrategi till småbarns sagostunder, Vasa 24.5.16

Johanna Karlsson och Pia Riihimäki: Språkstrategi i praktiken (937 kb)
Katarina von Numers-Ekman: Läsglädje i dagvården (2844 kb)
Ann Granberg: Småbarns sagostunder (2371 kb)
Irmeli Holstein: Sagor för olika sinnen (848 kb)


Digital kommunikation mellan hemmet och skolan, H:fors 10.5.16

Micaela Romantschuk: Föräldraperspektivet och resultat från Föräldrabarometern (7324 kb)
Laila Andersson: Skolans persepektiv (167 kb)
Nicholas Kujala: Elevperspektiv (1776 kb)
Ben Furman: Goda principer för kommunikation. Videoinspelning (58:22)


Fortbildning om nya socialvårdslagen, Tammerfors 3.5.16

Aija Ström. Pdf (927 kb)


Undervisning för invandrare: Flerspråkighet i skola och daghem, Vasa 28.4.16

Liselott Forsman: Flerspråkighet -  pedagogiska utmaningar och möjligheter  Pdf (1437 kb).
Thomas Sundell: Grundrättigheter och språkliga rättigheter i skola och daghem (863 kb)
Åsa Teir, Sara Hertsbacka, Emma Nordberg: När ett gemensamt språk saknas (107 kb)
Heidi Harju-Luukkainen. Länk till boken "Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen"


Undervisning för invandrare: Kulturell kompetens i skola och daghem, Åbo 26.4.16

Maria Björkgren-Vikström: Religionsundervisning i den mångkulturella skolan. Pdf (379 kb).
Elisabeth Glatz: Infallsvinklar till interkulturell kompetens. Prezi presentation
Thomas Sundell: Grundrättigheter och religionsfrihet i skola och daghem. Pdf (592 kb).
Satu Kekki:  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (1617 kb)


Undervisning för invandrare: Mångfald som norm i skola och daghem, H:fors 25.4.16

Thomas Sundell: Grundrättigheter och diskriminering i skola och daghem
Anna Henning-Lindblom: Om identitet och dubbelidentitet (991 kb)
Åsa Sundelin: Samtal om framtiden - Om interaktion, meningsskapande och lärande i möten med unga nyanlända (2392 kb)
Larrie Griffis: Hur ser den osynliga normen ut i våra daghem? (1674 kb)
Fritjof Sahlström: Från problem och utmaning till möjlighet och självklarhet. Språklig, social och kulturell mångfald i lärande och undervisning. Pdf (2137kb).


Samspel som överbryggande arbetssätt, Åbo 20.4.16

Ulla Peltola: Deklarationen om barnets rättigheter (1146 Kb)
Saija Tanhuanpää: Kannustava vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa (1731 Kb)


Ordnande av grundläggande utbildning för placerade barn, Korsholm 13.4.16

Thomas Sundell: Juridiska frågor kring ordnande av undervisning för placerade barn
Jan Weckström: Pedagogiska utmaningar och lösningar i undervisningen
Christine Välivaara: SISUKAS-projektet - en sektorövergripande modell för att stödja placerade barns skolgång (3858 Kb)
Prezi presentation:  http://prezi.com/e-goxcae7ebd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Undervisning för invandrare: Uppdrag och organisering i Tammerfors 14.3.16

Karin Creutz: Skolans roll i mångfaldssamhället
Nina Stubb, Ramiesa Mahdi: Integrationens olika skeden ur barns och föräldrars perspektiv
Thomas Sundell: Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare
Ritva Mertaniemi: Skola och dagvård som aktörer i integrationsarbetet
Jan Levander: Integrationsfrämjande undervisning i Jakobstad. Om planering, samarbete och utvecklingsarbete (1123 Kb)


Tankesmedja kring den begränsade subjektiva rätten till småbarnspedagogik i H:fors, Åbo och Vasa 9.3.16

Malin Eriksson
Ulla Rindler-Wrede och Pamela Sjödahl: Den åländska modellen


LP2016 - Kontaktytor mellan skola och bibliotek. Hur kan biblioteken stöda lärandet? i Tammerfors 8.3.16

Minttu Myllynen: Undervisning i temahelheter, exempel från Winellska skolan i Kyrkslätt (9523 Kb)
Monica Borg-Sunabacka: Förr i tiden hos oss - läsprojket med tidsresor (7551 Kb)
Päivi Jokitalo. Länk till presentationen: https://drive.google.com/file/d/0B-iQUyhmFH_TM3lSWlIwUnRFVG8/view?usp=sharing


Bibliotekschefsmöte: Integration och mångkulturalism - spelar biblioteken någon roll? i Tammerfors 21.1.16

Mika Helander: Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland
Reband Khoshnaw: Immigrants are not guests
Jenny Asplund: Integrationsverksamhet i praktiken
Päivi Jokitalo: Integration och mångkulturalism - bibliotekens roll? Länk till presentationen :
https://drive.google.com/file/d/0B-iQUyhmFH_TdWtpek9GajlTdG8/view?usp=sharing


Ny läroplan, ny handledning? i Tammerfors 15.1.16


Från babypoesi till boksamtal i Tammerfors 1.12.15

Sofie Tjäru: Barn från början - små barns utveckling
Lena Sågfors: Projektet Det var en gång  (1458 Kb)
Melina Aremaa: Bibliotekens samverkan med daghem och förskola  (1140 Kb)
Anna Söderström: Dikter
Agneta Edwards: Boktips hösten 2015
Cecilia Eriksson: Projektet Bokbubbel: https://www.dropbox.com/s/mnfjwmhz2o8paiz/Projektet%20Bokbubbel.ppt?dl=0


Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande i H:fors, Åbo och Vasa 20.11.15

Material + inspelning finns på Webbtjänsten för lärande -projektets webbplats:
http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande.


LP2016 och biblioteken i Tammerfors 27.10.15

Vägledardagarna i Jakobstad 21-22.10.2015


Pedagogisk planering och dokumentation i småbarnspedagogik och förskola i Åbo 6.10.2015, H:fors 7.10 och Vasa 19.10


Lagen om elev- och studerandevård - ett år senare 14.9 2015 i Vasa, 15.9 i H:fors och 16.9 i Åbo


Kunnigmöte 27.4.2015 i Helsingfors


Rättigheter, skyldigheter och ansvar inom folkhögskolor o grundläggande konstundervisning 24.3.2015 i Vasa, 25.3 i H:fors och 26.3 i Åbo


Läsmöten del 3: Läskompetens och unga läsare 10.3.2015 i Åbo


Vårdnadskonflikter och skolan 10.3.2015 i Helsingfors


10 frågor om Gemensam ansökan till tredje stadiet år 2015: 3.3.2015 i H:fors, Åbo och Vasa


Bibliotekschefsmöte: Utveckling och förändring på biblioteken 21.1.2015 i Tammerfors

Päivi Jokitalo skrev två bloggtexter om biblioteksmötet med rubrikerna "Allting förändras – och det enda som består är förändring", del 1 och 2.


Uppdaterad