› Tillbaka till den grafiska version

Material från våra fortbildningar

AKK-mässan: Optimal kommunikation — språk för oss alla. 23.11.2017 Helsingfors

Barbro Bruce - Språklig sårbarhet i förskola och skola (1695 kb), Videoinspelning av föreläsningen.
Intervju med Barbro Bruce

Mika Minkkinen - Vektor – ilmainen harjoitusohjelma matematiikan perusteiden oppimiseen (2340 kb)


Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 17.11.2017 Helsingfors

Videoinspelning av dagen

Christian Seger: Aktuellt om ansökan och antagning till andra stadiet (233 kb)
Stefan Träskvik: Utveckling av andra stadiets ansökningsprocess  (135 kb)
Annika Grönholm: Aktuellt om ansökan och antagning till högskolorna (164 kb)
Annika Grönholm: Reformen av högskoleantagningarna (278 kb)
Annika Grönholm: Förnyelse av Studieinfom.fi (119 kb)
Annika Stadius: Kommentar från högskolefältet (194 kb)


Nationella dagar för elev- och studerandevård 8.11.2017, H:fors och 9.11.2017, Vasa

Robert Thornberg: Om vuxnas attityder och engagemang i förebyggande arbete samt ingripande i mobbning (1385 kb)
Åse Fagerlund: Positiv psykologi "Om hur positiva känslor får oss att vidgas och växa" (568 kb)
Charlotta Allamo: Gul Flagg och Kamratmedling (3818 kb)
Petra Brunila: Vad kan vi göra kring stor olovlig skolfrånvaro? (2820 kb)
Folkhälsan: Kompiskonst (747 kb)


När tjänster digitaliseras - Vad gör biblioteken? 31.10.2017, Tammerfors

Jessica Parland-von Essen: Från det tryckta ordet till den digitala världen:
Ida Norberg: Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken i Sverige
Riikka Sissala: Teknikhjälp på Grankulla bibliotek (1036 kb)
Catrin Wiik: Digitaliseringsstudion vid Nykarleby stadsbibliotek (830 kb)
Päivi Litmanen-Peitsala: Enkät om digital rådgivning (1107 kb)
Anna Kotka-Bystedt: Mångkulturella möten vid integrationsporten i Jakobstad (1139 kb)


Vägledardagarna 24-25.10.2017, Helsingfors

Disa Widell: Dagens tema: Samarbete vid övergångarna (325 kb)
Mikaela Zelmerlööw: En satsning på att stärka studie- och yrkesvägledningen i Sverige (7384 kb). Videoinspelning
Ulla-Jill Karlsson: Yrkesutbildningsreformen - vägledningens roll (1627 kb)
Dana Björkström-Jung: Projektet Stora Komet
Harriet Bystedt: Projektet Smidiga övergångar i Svenskfinland (565 kb)
Antonia Lindqvist: Högskoleförberedande verksamhet - för en smidigare övergång till tredje stadiet (154 kb)
Raimo Vuorinen: En fungerande vägledning vid övergångarna ur den studerandes och vägledningsansvarigas perspektiv (866 kb) Videoinspelning


Med fokus på skolbibliotek 10.10.2017, Tammerfors

Susanne Ahlroth: Riktlinjer för skolbibliotek och samarbete skola - allmänna bibliotek (548 kb)
Minna Katela: Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov (630 kb)
Michelle Mattfolk: Mediefostran på Sibbo bibliotek - samarbete skola och bibliotek (975 kb)
Margareta Öhman-Rintamäki: Grundskolan Norsens läsprojekt (2008 kb)
Grundskolan Norsens video "Den läsande skolan"
Maria Kronqvist-Berg: Skola + bibliotek = sant? Erfarenheter från Malax kommun (1874 kb)

Liselott Drejstams presentation innan lunch
Liselott Drejstams presentation efter lunch
Film från Nationell biblioteksstrategi
Film från Skolverket


Krispsykologi 3-4.10.2017, Helsingfors

Unni Marie Heltne:
Utöya samlingene (276 kb)
Barn og unge som opplever krig og katastrofer (1008 kb)
Krisintervensjon (228 kb)


Yrkesutbildningsreformen - en ny verksamhetpraxis 4.10.2017, Helsingfors

Mika Tammilehto: En lyckad reform verkställs tillsammans och paneldiskussion (2 timmar):  Videoinspelning
Sammandrag från workshoparna: Videoinspelning

Mika Tammilehto: En lyckad reform verställs tillsammans (pdf 1546 kb)
Utbildningsstyrelsen: Examensgrunder, ny kompetens och flexibilitet (pdf 124 kb)
Utbildningsstyrelsen: Mer specifik kompetens genom samarbete med arbetslivet (pdf 454 kb)
 


Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis 20.9.2017, Vasa

Mika Tammilehto: En lyckad reform verkställs tillsammans, paneldiskussion. Videoinspelning
Utbildningsstyrelsen och undervisningsministeriet: Sammandrag från workshoparna. Videoinspelning


Sokratiska samtal som pedagogiskt verktyg 4.9.2017, Tammerfors

Ann S Pihlgren: Sokratiska samtal
Skolverkets två forskningsrapporter om förebyggande metoder för mobbning:
"På tal om mobbning - och det som görs"
"Utvärdering av metoder om mobbning"


Pedagogisk träff 11.5.2017, Tammerfors

Anu Ojaranta: Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter (243 kb)
Gunilla Ritkaew: Biblioteksstigen på Kimitoön (961 kb)
Pian Åkerlund: Att lära sig när man är 55+  (257 kb)


Planen för småbarnspedagogik 26.4.2017 Närpes, 27.4 Jakobstad, 3.5 Borgå, 11.5 Åbo, 12.5 Karis

Charlotta Rehn:  Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2083 kb)
Marina Lundkvist: Delaktighet och lärande (1494 kb)
Ann-Christin Furu: Pedagogiken inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskulturen (925 kb)
Jan-Erik Mansikka: Pedagogisk dokumentation. Till vilken nytta? (1903 kb)
Monica Henriksson: Musikglädje (45 kb)
Marjatta Kalliala: Lärområden inom småbarnspedagogik - mot en innehållsrik barnpedagogik (567 kb)


Knäck koden - programmering i undervisningen 28.4.2017, H:fors

Linda Mannila: Programmering i skolan - var kan man börja och hur gå vidare? (5578 kb)


Inspirationsseminariet Fikonfnatt och solskensnäsa 27.4.2017, Vasa

Boklista: Dikter och ramsor (122 kb)
Nina Gran: Vad är småbarnsordkonst? (4514 kb)


Workshop kring elevhälsoplanerna inom den grundläggande utbildningen 25.4.2017 H:fors, 26.4 Vasa

Ann-Sofi Loo: Enkät om elevhälsoplanerna (98 kb)
Övningscase med deltagarnas kommentarer (20 kb)


Undervisning och kultur i framtidens kommun 24.3.2017, Vasa

Sanni Grahn-Laasonen: Undervisning och kultur i framtidens kommun (3035 kb)
Terhi Päivärinta: Finlands framgång skapas lokalt (2039 kb)
Christina Knookala: Bildningstjänsternas framtid ur olika perspektiv (1116 kb)
Sanni Grahn Laasonen: Workshop - Visioner för den nya grundskolan (714 kb)


Filosofiska samtal som pedagogiskt verktyg 23.3.2017, Vasa

Liza Haglund: Värdegrund? Delaktighet genom filosofiska samtal (2665 kb)


Lagen om allmänna bibliotek - från paragraf till praktik 16.3.2017, Vasa

Leena Aaltonen: Lagens syfte och de allänna bibliotekens uppgifter - med samhällelig genomslagskraft i centrum (940 kb)
Thomas Sundell: Vad är nytt i bibliotekslagen? (1118 kb)
Karolina Zilliacus: Vad möjliggör lagen ? (437 kb)
Päivi Jokitalo: Från paragraf till praktik


Barnskyddslagen ur skolans och småbarnspedagogikens synvinkel 14.2.2017, Vasa

Thomas Sundell: Barnskyddslagen (114 kb)


Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 20.1.2017, Helsingfors

Ulla-Jill Karlsson: Aktuellt om reformen av yrkesutbildningen (211 kb)
Harriet Ahlnäs och Lena Johansson: Kommentarer från fältet (45 kb)
Christian Seger: Aktuellt om ansökan till yrkesinriktad utbildning och gymnasieutbildning samt övrig utbildning efter grundläggande utbildning (426 kb)
Kaarlo Öhman: KOSKI-tjänsten (175 kb)
Kaarlo Öhman och Ulrika Sundelin: Aktuellt om ansökan och antagning till högskolor (105 kb)
Dagens inspelning kan ses på Utbildningsstyrelsens sidor: http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande


Bibliotekschefsmöte: Nya tider, nya bibliotek - hur leda förändring? 17.1.2017, Tammerfors

Susanne Ahlroth: Nordiska trender (17363 kb)
Susanne Ahlroth: Nordiska trender, anteckningar om några bibliotek i Danmark, Norge och Sverige (205 kb)
Tua Herrgård: Förändring, kontinuitet, ledarskap (2910 kb)
Margareta Kull Poutanen: Det stora ståtliga biblioteket i Kyrkslätt (4158 kb)
Beatrice Villman: Larsmos nya bibliotek växer fram (1808 kb)
Gunilla Widén: Att utbilda för framtida kompetenser (543 kb)
Leena Aaltonen: Den nya bibliotekslagen (174 kb)


IT-pedagogisk fortbildningsdag för personal inom småbarnspedagogik 22.11.2016, Helsingfors

Kristiina Kumpulainen: Leikillinen ja luova oppiminen mediarikkaissa ympäristöissä (11382 kb)
Isabella Holm: Barnens digitala liv i dag http://www.slideshare.net/Mediakasvatusseura/barnens-digitala-liv-idag-lasten-digitaalinen-arki


Det digitala språnget - Molntjänster i undervisningen 8.11.2016, Vanda

Leena Romppainen: Miksi pilivpalvelut - Taustaa ja orientaatiota aiheeseen (11357 kb)
Tuomas Harviainen: Vantaan pilviratkaisut (238 kb)
Olavi Pietikäinen: Molntjänster i undervisningen; digitala verktyg och tillämpningar i Helsinge skola, Vanda
https://drive.google.com/file/d/0B3hIxrUSZc8JUS1tNlR2b05DZ00/view
Mika Jalava: Pilvipalvelut tietoturvan näkökulmasta (1911 kb)
Tuukka Soini: Espoon digiloikka - tulevaisuuden oppimisympäristöt (5969 kb)


Vägledardagarna 26-27.10.2016, Åbo

Henrik Jönsson: Trender inom fördomsfri rekrytering - framtidsperspektiv, mångfald och nya verktyg
https://www.tng.se/trender/trendspaning-fordomsfria-rekryteringstrender-2016

Jaana Kettunen: Vägledning i sociala medier - kompetenser och etiska frågor (finskspråkig presentation) (4278 kb)
Marko Kilpeläinen: Kohtaamo - webbhandledning som stöd för ungdomars sysselsättning och utbildningsval (652 kb)
Jonas Lagerström: Hur ser arbetsmarknaden ut i morgondagens digitaliserade samhälle? (6318 kb)
Lenita Lillås och Jaana Kettunen: Metoder för vägledning i sociala medier (2442 kb)
Elisabeth Glatz: Infallsvinklar på interkulturell kommunikation. http://prezi.com/_ql3ebxqf7fu/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Pirjo Lahdenperä: Interkulturella arbetssätt i praktiken - utmaningar och möjligheter (816 kb)
Åsa Sundelin: Samtalsmetodik och vägande samtal med ungdomar (310 kb)
Liselott Sundbäck: Vägledning och integration på svenska (627 kb)
Virva Muotka: Validering av nyanländas kompetens - konkreta exempel från integrations- och yrkesutbildningen (1377 kb)
Backholm, Grönberg, Häggblom, Lindberg, Nygård: Från dröm till handling - presentation av ett nytt läromedel i elevhandledning för åk 7-9 (425 kb)


Småbarnspedagogik med fokus på juridik, styrning och övervakning, H:fors 4.10.16, Åbo 5.10.16, Vasa12.10.16

Thomas Sundell: Barnets och vårdnadshavarnas grundrättigheter i småbarnspedagogisk verksamhet samt personalens ansvar och befogenheter (83 kb)
Ira Vanne: Anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet. Barnets rätt till småbarnspedagogik och förfarandet vid ansökan och beslutfattande. Stöd för barnets utveckling och lärande. Klientavgifter och rättsskyddsmedel i småbarnspedagogiken (125 kb)
Malin Eriksson: Anordnande av privat småbarnspedagogik. Personal, administration och tillsyn inom småbarnspedagogiken (2883 kb)


Upphovsrätt i undervisningen, Vasa, Åbo, Helsingfors 28.9.16

Thomas Sundell: Upphovsrättens ABC (519 kb)
Juha Kallanranta: Tuunaa tuntisi digiaikaan - Kopiraitilla ja Kopioston luvilla helpoiten, yksinkertaisimmin ja truvallisimmin (950 kb)
Tom Jansson: Användningen av digitala material (15 kb)
Fredrik Åman: Praktiska tillämpningar, frågor och diskussion (162 kb)


Alla läser II - personer med läsnedsättning som biblioteksanvändare, Vasa 15.9.16

Johanna Nordmyr: Äldres välbefinnande och hur det sammanhänger med internetanvändning (1147 kb)
Heidi Carlsson Asplund: Svenska erfarenheter av att betjäna specialgrupper på bibliotek (1492 kb)


Sociala medier på bibliotek, Helsingfors 1.9.16

Laura Johansson: Målen med sociala medier (2737 kb)
Päivi Jokitalo: Lyssna, lär och engagera med sociala medier!


Internatboende i fokus, Tammerfors 8.6.16

Thomas Sundell: Lagstiftning som inverkar på internatverksamheten (106 kb)
Michael Mäkelä: Säkerhet i våra läroanstalter (40 kb)


En hälsosam inomhusmiljö i småbarnspedagogisk verksamhet, förskola och skola, Vasa 7.6.16

Tuula Putus: Gammalt och nytt om mögel (2153 kb)
Annika Glader: Case Bergö skola (2827 kb)
Annika Glader: Riva eller renovera? (264 kb)
Emma Kallvik: Problem med inomhusluft och heshet hos barn  (493 kb)


Från språkstrategi till småbarns sagostunder, Vasa 24.5.16

Johanna Karlsson och Pia Riihimäki: Språkstrategi i praktiken (937 kb)
Katarina von Numers-Ekman: Läsglädje i dagvården (2844 kb)
Ann Granberg: Småbarns sagostunder (2371 kb)
Irmeli Holstein: Sagor för olika sinnen (848 kb)


Digital kommunikation mellan hemmet och skolan, H:fors 10.5.16

Micaela Romantschuk: Föräldraperspektivet och resultat från Föräldrabarometern (7324 kb)
Laila Andersson: Skolans persepektiv (167 kb)
Nicholas Kujala: Elevperspektiv (1776 kb)
Ben Furman: Goda principer för kommunikation. Videoinspelning (58:22)


Fortbildning om nya socialvårdslagen, Tammerfors 3.5.16

Aija Ström. Pdf (927 kb)


Undervisning för invandrare: Flerspråkighet i skola och daghem, Vasa 28.4.16

Liselott Forsman: Flerspråkighet -  pedagogiska utmaningar och möjligheter  Pdf (1437 kb).
Thomas Sundell: Grundrättigheter och språkliga rättigheter i skola och daghem (863 kb)
Åsa Teir, Sara Hertsbacka, Emma Nordberg: När ett gemensamt språk saknas (107 kb)
Heidi Harju-Luukkainen. Länk till boken "Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen"


Undervisning för invandrare: Kulturell kompetens i skola och daghem, Åbo 26.4.16

Maria Björkgren-Vikström: Religionsundervisning i den mångkulturella skolan. Pdf (379 kb).
Elisabeth Glatz: Infallsvinklar till interkulturell kompetens. Prezi presentation
Thomas Sundell: Grundrättigheter och religionsfrihet i skola och daghem. Pdf (592 kb).
Satu Kekki:  Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (1617 kb)


Undervisning för invandrare: Mångfald som norm i skola och daghem, H:fors 25.4.16

Thomas Sundell: Grundrättigheter och diskriminering i skola och daghem
Anna Henning-Lindblom: Om identitet och dubbelidentitet (991 kb)
Åsa Sundelin: Samtal om framtiden - Om interaktion, meningsskapande och lärande i möten med unga nyanlända (2392 kb)
Larrie Griffis: Hur ser den osynliga normen ut i våra daghem? (1674 kb)
Fritjof Sahlström: Från problem och utmaning till möjlighet och självklarhet. Språklig, social och kulturell mångfald i lärande och undervisning. Pdf (2137kb).


Samspel som överbryggande arbetssätt, Åbo 20.4.16

Ulla Peltola: Deklarationen om barnets rättigheter (1146 Kb)
Saija Tanhuanpää: Kannustava vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa (1731 Kb)


Ordnande av grundläggande utbildning för placerade barn, Korsholm 13.4.16

Thomas Sundell: Juridiska frågor kring ordnande av undervisning för placerade barn
Jan Weckström: Pedagogiska utmaningar och lösningar i undervisningen
Christine Välivaara: SISUKAS-projektet - en sektorövergripande modell för att stödja placerade barns skolgång (3858 Kb)
Prezi presentation:  http://prezi.com/e-goxcae7ebd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Undervisning för invandrare: Uppdrag och organisering i Tammerfors 14.3.16

Karin Creutz: Skolans roll i mångfaldssamhället
Nina Stubb, Ramiesa Mahdi: Integrationens olika skeden ur barns och föräldrars perspektiv
Thomas Sundell: Om skyldigheten att ordna småbarnspedagogisk verksamhet och grundläggande utbildning för invandrare
Ritva Mertaniemi: Skola och dagvård som aktörer i integrationsarbetet
Jan Levander: Integrationsfrämjande undervisning i Jakobstad. Om planering, samarbete och utvecklingsarbete (1123 Kb)


Tankesmedja kring den begränsade subjektiva rätten till småbarnspedagogik i H:fors, Åbo och Vasa 9.3.16

Malin Eriksson
Ulla Rindler-Wrede och Pamela Sjödahl: Den åländska modellen


LP2016 - Kontaktytor mellan skola och bibliotek. Hur kan biblioteken stöda lärandet? i Tammerfors 8.3.16

Minttu Myllynen: Undervisning i temahelheter, exempel från Winellska skolan i Kyrkslätt (9523 Kb)
Monica Borg-Sunabacka: Förr i tiden hos oss - läsprojket med tidsresor (7551 Kb)
Päivi Jokitalo. Länk till presentationen: https://drive.google.com/file/d/0B-iQUyhmFH_TM3lSWlIwUnRFVG8/view?usp=sharing


Bibliotekschefsmöte: Integration och mångkulturalism - spelar biblioteken någon roll? i Tammerfors 21.1.16

Mika Helander: Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i Finland
Reband Khoshnaw: Immigrants are not guests
Jenny Asplund: Integrationsverksamhet i praktiken
Päivi Jokitalo: Integration och mångkulturalism - bibliotekens roll? Länk till presentationen :
https://drive.google.com/file/d/0B-iQUyhmFH_TdWtpek9GajlTdG8/view?usp=sharing


Ny läroplan, ny handledning? i Tammerfors 15.1.16


Material från tidigare fortbildningar finns i materialarkivet

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta