› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda implementeringen av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt att främja interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främja kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

Se hela höstens kursutbud i vår tematiska poster som går bra att skriva ut. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

3.9

 

Vasa

 

MAPA - en metod att hantera aggressiva personer

Målgrupp: Personal inom småbarnspedgogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning

Inbjudan och program

12.9

 

Helsingfors

 

MAPA - en metod att hantera aggressiva personer

Målgrupp: Personal inom småbarnspedgogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning

Inbjudan och program

12.9

17.9

Vasa

Helsingfors

Fortbildning kring bedömning, del 3

Målgrupp: Pesonal inom grundläggande utbildning

Inbjudan och program

16.9

15.10
16.10
17.10

25.11
26.11
27.11

Tammerfors

Vasa
Åbo
Helsingfors

Vasa
Åbo
Helsingfors

Hållbarhet inom småbarnspedagogik (3 moduler)

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik

Inbjudan och program

18.9

24.9

25.9

Åbo

Helsingfors

Vasa

Åskådningsfostran inom grundläggande utbildning

Målgrupp: Lärare, rektorer och tjänstemän inom grundläggande utbildning

 

Inbjudan och program

17.9

24.9

25.9

Åbo

Helsingfors

Vasa

Åskådningsfostran inom småbarnspedagogik

Målgrupp: Personal och ledande tjänstemän inom småbarnspedagogik

Inbjudan och program

25.9

 

Tammerfors

 

Barnbiblioteksträff: Läsfrämjande i Svenskfinland - vad, hur och vem?

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

2.10

3.10

8.10

Helsingfors

Åbo

Vasa

Elevvårdens ABC

Målgrupp:  Personal och tjänstemän inom grundläggande utbildning, elevhälsopersonal

Inbjudan och program

2.10

9.10

Vasa

Helsingfors

Stress och problematisk skolfrånvaro

Målgrupp: Personal inom gymnasium och yrkesutbildning

 

15.10

22.10

29.10

Åbo

Vasa

Helsingfors

Från nätverk till partnerskap. Bibliotek i samarbete med andra

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

6-7.11

 

Åbo

 

Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken

Målgrupp: Ledare inom småbarnspedagogik

Inbjudan och program

12.11

13.11

Helsingfors

Vasa

Elev- och studerandevårdsdagarna

Målgrupp: Personal och tjänstemän inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning, elevhälsopersonal

 

15.11

 

Helsingfors

+ stream

Studieinfo

Målgrupp: Vägledare, elev- och studiehandledare

 

20-21.11

 

Helsingfors

 

På barnens villkor? Nordisk bibliotekskonferens

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

21.11

 

Helsingfors

 

Begåvade elever i skolan - vart är vi på väg?

Målgrupp: Personal och tjänstemän inom grundläggande utbildning

 

27.11

 

Helsingfors

 

AKK-mässan

Målgrupp: personal inom dagvård, förskola, skola, skolgångshandledare, vård och omsorg, sociala sektorn, anhöriga, assistenter, fysio- och ergoterapeuter, talterapeuter, elevvårdspersonal och studerande

 

28.11

 

Tammerfors

 

Nya gymnasielagen och penkis-videorelease

Målgrupp: Rektorer, lärare och övrig personal i gymnasierna

 

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta