› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda implementeringen av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt att främja interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främja kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

 

 

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

25.9

 

Tammerfors

 

Barnet & boken - Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?

Målgrupp: Personal inom bibliotek och småbarnspedagogik

Inbjudan och program

 

4.10

 

Tammerfors

 

Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier

Målgrupp: Rektorer, föreståndare, personal inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Inbjudan och program

9-10.10

 

Åbo

 

Turvallisuusfoorumi - Säkerhetsforum

Målgrupp: Småbarnspedagoger, elevhälsopersonal, ledande tjänstemän

Inbjudan och program

23.10

 

Helsingfors

 

Att vara smart och säker på webben

Målgrupp: Personal inom bibliotek, dagvård och skola

Inbjudan och program

24-25.10

 

Vasa

 

Vägledardagarna 2018

Målgrupp: Elevhandledare, studiehandledare, vägledare inom utbildningsorganisationer, rådgivare vid arbets- och näringsbyråer, utbildningsplanerare, rektorer mfl.

Inbjudan och program

24.10

25.10

26.10

Helsingfors

Åbo

Vasa

Stödets ABC

Målgrupp: Pedagoger inom förskola och den grundläggande utbildningen

Inbjudan och program

30.10

kl. 12-15

 

Helsingfors

 

Svenskspråkig träff kring gymnasiereformen

Målgrupp: Bildningsdirektörer, gymnasierektorer och gymnasielärare

Inbjudan och program

5-6.11

 

Tammerfors

 

Nationella dagar för elev- och studerandevård 2018

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal, personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade

Inbjudan och program

15.11

 

Vasa

 

AKK-mässan

Målgrupp: Dagvård, förskola, skola, skolgångshandledare, vård och omsorg, sociala sektorn, anhöriga, assistenter, fysio- och ergoterapeuter, elevvårdspersonal, studerande mfl.

 

16.11

 

Helsingfors

+stream

Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande

Målgrupp: Elevhandledare, studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, rådgivare vid arbets- och näringsbyråer, utbildningsplanerare mfl.

 

20.11

 

Vasa + stream

 

Biblioteket och låntagaren. Juridik i vardagen

Målgrupp: Bibliotekspesonal

 

29.11

 

Tammerfors

 

Den nya dataskyddsförordningen - en uppföljning

Målgrupp: Bildningschefer, rektorer, föreståndare, personal inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, andra stadiet och fria bildningen

 

4.12

 

Vasa

 

Fördjupade färdigheter i bedömning som en del av lärarens yrkesliv - vi inleder en ny fortbildning kring bedömning.

Målgrupp: Personal inom grundläggande utbildning. Ordnas i samarbete med övningsskolornas nätverk e-Norssi
 

4.12

5.12

Helsingfors

Åbo

Vårdnadskonflikter

Målgrupp: Personal inom daghem och skola samt inom den sociala sektorn

 

Kontaktperson:

Disa Widell
Tfn 0295 018 621

 

Läs mer Minimera

Tiedotteita

Det finns ingen ytterligare regional information om detta

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta