› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

16.1

 

Helsingfors

 

Från hatretorik till dialog

Målgrupp: Lärare och personal i årskurs 7-9 samt andra stadiet

Inbjudan och program

 

16.1

 

Vasa

 

Vårdnadskonflikter

Målgrupp: Personal i daghem och skola

Inbjudan och program

23.1

 

Vasa

 

Från hatretorik till dialog

Målgrupp: Lärare och personal i årskurs 7-9 samt andra stadiet

Inbjudan och program

 

23.1

 

Tammerfors

 

Bibliotekschefsmöte. Ledarskap i praktiken

Målgrupp: Biblioteks-, enhets- och servicechefer

Inbjudan och program

 

15.2

 

Tammerfors

 

Dataskyddsförordningen GDPR

Målgrupp: Bildningschefer, rektorer, föreståndare, lärare och övrig personal inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, gymnasiet, yrkesutbildningen, fria bildningen och biblioteken

 

Inbjudan och program

6.3

 

Tammerfors

 

Kriskommunikation

Målgrupp: Bildningschefer, rektorer, föreståndare, personal inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, andra stadiet och biblioteken

 

 

8-9.5

 

Åbo

 

Seminarium inom Nordplus-projektet Vägledare i samverkan. Tema: Digitaliserade vägledningstjänster

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare, medlemmar i LIV-sektionerna, deltagare från Göteborg, Östfold och Åland

 

ontaktperson:

Ann-Sofi Loo
Tfn 0295 018 810
ann-sofi.loo(at)avi.fi

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela