› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda implementeringen av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt att främja interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främja kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

 

 

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

31.8

 

Tammerfors

 

Differentiering och bemötande av elever med stor inlärningspotential

Målgrupp: Lärare och övrig personal inom grundläggande utbildning, rektorer, bildningschefer och övriga intresserade

Inbjudan och program

12.9

kl. 9-11

Vasa
Helsingfors
Åbo

Den nya lagen om småbarnspedagogik

Målgrupp: Ledande tjänstemän och personal inom småbarnspedagogiken

Inbjudan och program

25.9

 

Tammerfors

 

Barnet & boken - Vad kan biblioteket göra för små barns läsvanor?

Målgrupp: Personal inom bibliotek och småbarnspedagogik

 

 

4.10

 

Tammerfors

 

Bemötande av barn som upplevt våld och trakasserier

Målgrupp: Rektorer, föreståndare, personal inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

 

9-10.10

 

Åbo

 

Turvallisuusfoorumi - Säkerhetsforum

Målgrupp: Småbarnspedagoger, elevhälsopersonal, ledande tjänstemän

 

23.10

 

Helsingfors

 

Att vara smart och säker på webben

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

24-25.10

 

Vasa

 

Vägledardagarna 2018

Målgrupp: Elevhandledare, studiehandledare, vägledare inom utbildningsorganisationer, rådgivare vid arbets- och näringsbyråer, utbildningsplanerare, rektorer mfl.

 

24.10

25.10

26.10

Helsingfors

Åbo

Vasa

Stödets ABC

Målgrupp: Pedagoger inom förskola och den grundläggande utbildningen

 

5-6.11

 

Tammerfors

 

Nationella dagar för elev- och studerandevård 2018

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal, personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade

Förhandsinformation/preliminärt program

15.11

 

Vasa

 

AKK-mässan

Målgrupp: Dagvård, förskola, skola, skolgångshandledare, vård och omsorg, sociala sektorn, anhöriga, assistenter, fysio- och ergoterapeuter, elevvårdspersonal, studerande mfl.

 

16.11

 

Helsingfors

+stream

Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande

Målgrupp: Elevhandledare, studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, rådgivare vid arbets- och näringsbyråer, utbildningsplanerare mfl.

 

20.11

 

Vasa + steam

 

Biblioteket och låntagaren. Juridik i vardagen

Målgrupp: Bibliotekspesonal

 

29.11

 

Tammerfors

 

Den nya dataskyddsförordningen - en uppföljning

Målgrupp: Bildningschefer, rektorer, föreståndare, personal inom småbarnspedagogiken, grundläggande utbildningen, andra stadiet, fria bildningen och biblioteken

 

4.12

5.12

Helsingfors

Åbo

Vårdnadskonflikter

Målgrupp: Personal inom daghem och skola samt inom den sociala sektorn

 

Kontaktperson:

Disa Widell
Tfn 0295 018 621

 

Uppdaterad