› Tillbaka till den grafiska version
Hela Finland
Regionen

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Småbarnspedagogiken: stöda implementeringen av planen för småbarnspedagogik, ny lagstiftning, säkerhet
  2. Kunnande inom välmående och trygghet
  3. Språk- och kulturmedvetenhet samt att främja interkulturell sensitivitet
  4. Förebyggande av radikalisering och hatprat
  5. God förvaltningssed och lagkunskap
  6. Främja kvaliteten i undervisning och utbildningsorganisationer

Se hela höstens kursutbud i vår tematiska poster som går bra att skriva ut. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

3.9

 

Vasa

 

MAPA - en metod att hantera aggressiva personer

Målgrupp: Personal inom småbarnspedgogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning

Inbjudan och program

12.9

 

Helsingfors

 

MAPA - en metod att hantera aggressiva personer

Målgrupp: Personal inom småbarnspedgogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasium och yrkesutbildning

Inbjudan och program

12.9

17.9

Vasa

Helsingfors

Fortbildning kring bedömning, del 3

Målgrupp: Pesonal inom grundläggande utbildning

Inbjudan och program

16.9

15.10
16.10
17.10

25.11
26.11
27.11

Tammerfors

Vasa
Åbo
Helsingfors

Vasa
Åbo
Helsingfors

Hållbarhet inom småbarnspedagogik (3 moduler)

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik

Inbjudan och program

18.9

24.9

25.9

Åbo

Helsingfors

Vasa

Åskådningsfostran inom grundläggande utbildning

Målgrupp: Lärare, rektorer och tjänstemän inom grundläggande utbildning

 

Inbjudan och program

17.9

24.9

25.9

Åbo

Helsingfors

Vasa

Åskådningsfostran inom småbarnspedagogik

Målgrupp: Personal och ledande tjänstemän inom småbarnspedagogik

Inbjudan och program

25.9

 

Tammerfors

 

Barnbiblioteksträff: Läsfrämjande i Svenskfinland - vad, hur och vem?

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

2.10

3.10

8.10

Helsingfors

Åbo

Vasa

Elevvårdens ABC

Målgrupp:  Personal och tjänstemän inom grundläggande utbildning, elevhälsopersonal

Inbjudan och program

2.10

9.10

Vasa

Helsingfors

Stress och problematisk skolfrånvaro

Målgrupp: Personal inom gymnasium och yrkesutbildning

 

15.10

22.10

29.10

Åbo

Vasa

Helsingfors

Från nätverk till partnerskap. Bibliotek i samarbete med andra

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

6-7.11

 

Åbo

 

Nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogiken

Målgrupp: Ledare inom småbarnspedagogik

Inbjudan och program

12.11

13.11

Helsingfors

Vasa

Elev- och studerandevårdsdagarna

Målgrupp: Personal och tjänstemän inom småbarnspedagogik, förskola, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning, elevhälsopersonal

 

15.11

 

Helsingfors

+ stream

Studieinfo

Målgrupp: Vägledare, elev- och studiehandledare

 

20-21.11

 

Helsingfors

 

På barnens villkor? Nordisk bibliotekskonferens

Målgrupp: Bibliotekspersonal

 

21.11

 

Helsingfors

 

Begåvade elever i skolan - vart är vi på väg?

Målgrupp: Personal och tjänstemän inom grundläggande utbildning

 

27.11

 

Helsingfors

 

AKK-mässan

Målgrupp: personal inom dagvård, förskola, skola, skolgångshandledare, vård och omsorg, sociala sektorn, anhöriga, assistenter, fysio- och ergoterapeuter, talterapeuter, elevvårdspersonal och studerande

 

28.11

 

Tammerfors

 

Nya gymnasielagen och penkis-videorelease

Målgrupp: Rektorer, lärare och övrig personal i gymnasierna

 

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Uppdaterad