› Tillbaka till den grafiska version

Fortbildningskalender

Fortbildning för personal inom småbarnspedagogik, skola, bibliotek, vägledning och projekt inom utbildningssektorn. Vår fortbildning utgår från de tyngdpunktsområden som undervisnings- och kulturministeriet gett för regionförvaltningsverkens fortbildning:

  1. Ledarskapskompetens och lärande gemenskap
  2. Rättsskydd och tillsyn
  3. Välbefinnande och trygghet i organisationskulturen
  4. Stöd för lärande
  5. Stärkt social kompetens
  6. Småbarnspedagogikens informationsresurs

Se kursutbudet i Fortbildningspostern hösten 2020. Postern är utskriftsvänlig. Närmare beskrivning av fortbildningarna, program och anmälningslänkar hittar du nedan i fortbildningskalendern.

Tidpunkt

Plats                 

Fortbildning

Program med anmälan

Hösten 2020

Webbinarier

LP-stöd: Stöd för preciseringen av A1-språkets lokala läroplan för åk 3–6

  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 1: 24.9.2020
  • Utbildningsstyrelsens informationspaket 2: 28.9.2020
  • Gemensam läroplansklinik 1: 29.10.2020
  • Gemensam läroplansklinik 2: 16.11.2020

Välj ett informationstillfälle och en läroplansklinik.

Målgrupp: Alla som är involverade i det lokala läroplansarbetet kring A1-språket inom den grundläggande utbildningen.

Program med anmälan

20.10

Webbinarium

Ekonomisk, social och mänsklig hållbarhet i det framtida arbetslivet

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Program med anmälan

21.10

Webbinarium

Ledarskapsdagarna 2020 – Att ordna verksamhet under ett undantagstillstånd och sedan återgå till det nya normala

Målgrupp: Bildningsdirektörer och chefer inom utbildning och småbarnspedagogik

Program med anmälan

22.10

Webbinarium

Sunda lokaler

Målgrupp: Kommunens förtroende- och tjänstemannaledning, medlemmar i inomhusluftgruppen, arbetarskyddet samt miljöhälsovården, bildningssektorn, social- och hälsovården, tekniska sektorn och tjänstemän och personal inom kommunens lokalförvaltning.

Program och anmälan

27.10

Webbinarium

Hur hantera mobbning i skolan

Målgrupp: Lärare, rektorer och övrig pesonal

Program och anmälan

2.11

Webbinarium

Män och kvinnor som hoppar av - mot alternativa och hållbara sätt att arbeta

Målgrupp: Elev- och studiehandledare, vägledare på alla utbildningsstadier, i arbets- och näringsbyråerna, i arbets- och ungdomsverkstäderna, inom integrationsprocesser och vägledningsprojekt samt övriga intresserade.

Program med anmälan

5.11

 

Webbinarium

Nationell dag för elev- och studerandevård 2020

Målgrupp: Skolledare, lärare, elevvårdspersonal, personal inom småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresserade

Med förbehåll för förändringar.

Program och anmälan

10.11

 

Webbinarium

 

Kollegiet Sprinkler

Målgrupp: Personal som arbetar med hörselskadade och teckenspråkiga barn i daghem och skola

Program och anmälan

 

13.11

Webbinarium

Studieinfo

Målgrupp: Studiehandledare och vägledare inom utbildningsorganisationer, utbildningsrådgivare vid arbets- och näringsbyråerna, anställda vid ungdoms- och andra verkstäder m.fl. samt personer som arbetar med Studieinfo-tjänsterna

Program och anmälan

Fortbildning som ordnats tidigare:

Kontaktperson:

Disa Widell
disa.widell@avi.fi
Tfn 0295 018 621

 

Uppdaterad