Ersättning av kostnader för utbildning som ger sjukskötare begränsad förskrivningsrätt

Statlig ersättning kan sökas för kostnader som orsakats av sådan utbildning som krävs för att sjukskötare ska få begränsad förskrivningsrätt. Ersättningen betalas för de sjukskötares utbildningskostnader som har fått begränsad förskrivningsrätt.  

De som är arbetsgivare till sjukskötare som har fått begränsad förskrivningsrätt har rätt till ersättningen. Till arbetsgivare räknas kommuner och samkommuner eller enheter som för deras räkning utgående från avtal eller på annat sätt producerar tjänster för den öppna hälso- och sjukvården.

Tidsfristerna för ansökan om ersättning anges i hälso- och sjukvårdslagen (63 §). Storleken på ersättningen har fastställts i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Man kan ansöka om ersättning två gånger per år. Ansökningarna ska vara inne hos regionförvaltningsverket den 30 september eller 31 mars.

  • Ansökan om ersättning lämnas in senast den 30 september för utbildningskostnaderna för de personer som har fått förskrivningsrätt samma år under perioden 1 januari–30 juni.
  • Ansökan om ersättning lämnas in senast den 31 mars för utbildningskostnaderna för de personer som har fått förskrivningsrätt föregående år under perioden 1 juli–31 december.

Ansökan om ersättning görs på blanketter

  • Statlig ersättning av kostnader för utbildning som krävs för förskrivningsrätt.
  • Redogörelse över utbildningskostnader.

 Blanketterna hittas på regionförvaltningsverkens webbsidor www.rfv.fi/blanketter.

Ansökan skickas till registratorskontoret i det regionförvaltningsverk inom vars område sökandens kommun ligger.  

Regionförvaltningsverket behandlar de ansökningar som lämnats in i tid under det kalenderår då ansökan inkommit.

Uppdaterad