Bibliotek, bildning, idrott, småbarnspedagogik, ungdom 

 

OBS! Blanketterna går bäst att öppna, fylla i och skriva ut i webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome.


BibliotekBildning | Byggande av läroanstalter | IdrottSmåbarnspedagogik | Ungdom |

 

Bibliotek

Statsunderstöd för bibliotek  (elektronisk ansökan)
     Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Resebidrag till bibliotekspersonalen (elektronisk ansökan)
Anvisningar (regionförvaltningsverket)     

Idrott

Skolan i rörelse - utvecklingsunderstöd (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Statsunderstöd för lokal utveckling av motionsinriktad livsstil (elektronisk ansökan)
    Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Ansökan om statsunderstöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggning

Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Projektredovisning för anläggningsprojekt för idrottsanläggning

Anhållan om utbetalning av statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar

Blankett för finansieringsplan för idrottsanläggningar

 Integrering av invandrare med hjälp av idrott (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Ungdom

Ungdomsverkstäder (elektronisk ansökan)
          Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Uppsökande ungdomsarbete (elektronisk ansökan)
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Lokal hobbyverksamhet för barn och unga  (elektronisk ansökan)
        Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (undervisnings- och kulturministeriet)

Ungdomsinformations- och rådgivningsarbete och digitalt ungdomsarbete  (elektronisk ansökan) 
           Anvisningar för den elektroniska ansökningsblanketten (Undervisnings- och kulturministeriet)

Utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet  (eletronisk ansökan) 

Anvisningar (Undervisnings- och kulturministeriet)

Småbarnspedagogik  

Byggande av läroanstalter 

 

Information om datasekretess och behandlingen av personuppgifter i regionförvaltningsverket hittar du här (http://www.avi.fi/sv/web/avi/tietosuoja).

Uppdaterad