Internationell verksamhet 

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet (svenska enheten) deltar i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde via Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL och Nordiskt bibliotekssamarbete.

 

Nordiskt nätverk för Vägledning inom NVL

Svenska enheten är representerad i Nordiskt nätverk för Vägledning inom NVL.  Nätverket medverkar till att de nordiska vägledningstjänsterna för vuxna utvecklas genom att sprida information om policy och praxis och  ger de nordiska vägledarna möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Kontaktperson: Carola Bryggman, carola.bryggman(at)avi.fi, tfn 0295 018 612

 

Svenska enheten i Stockholm

Svenska enheten gjorde ett studiebesök till Stockholm 7–8.6.2017. Vi bekantade oss med verksamheten på de två centrala skolmyndigheterna som finns i Sverige, Skolverket och Skolinspektionen. Därutöver hade vi parallellprogram enligt våra egna ansvarsområden: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Statens kulturråd samt ett besök på Kista bibliotek och ett möte med undervisningsråd Mikaela Zelmerlööw som ansvarar för utvecklingen av vägledningstjänster vid Skolverket. Studiebesöket upplevde vi som oerhört lärorikt och givande, med ett intressant professionellt utbyte av metoder och visioner kring hur bildningsfältet i två liknande samhällen som Finland och Sverige kan utvecklas, utvärderas och kvalitetsgranskas.

Vid Skolverket utbytte vi tankar med undervisningsråd Anette Holmqvist kring skolbibliotek och lärportalen samt med undervisningsråd Håkan Sandström om elevhälsa. Vid Skolinspektionen fick vi en redogörelse över hur inspektionsprocessen ser ut i Sverige presenterad av utredare Anna Möller och därutöver en genomgång av barn- och elevombudets (BEO) verksamhet av Thomas Nyström, kanslichef vid BEO. Läs Malin Erikssons bloggtext om det sistnämnda! På Kista bibliotek fick vi se hur modern biblioteksverksamhet inbegriper språkcafé, läxhjälp, studievägledning, utbildningsmässor, hängmattor och en black box, ett avskilt rum, att utöva yoga i, allt förevisat för oss av barn- och ungdomsbibliotekarie Rebecca Medici. Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterade rådgivare Stefan Bonn möjligheterna med IKT att öka tillgängligheten i lärandet. Vid Kulturrådet träffade överinspektör Susanne Ahlroth handläggare Nina Frid för diskussion om statsunderstöd för läsfrämjande verksamhet och utvecklingsarbete vid bibliotek. Vägledningsteamet vid svenska enheten, överinspektörerna Carola Bryggman, Michael Mäkelä och Disa Widell, fick en inblick i det utvecklingsarbete som görs i Sverige just nu inom vägledning genom undervisningsråd Mikaela Zelmerlööw från Skolverket. Se Skolverkets publikationer nedan.

Kunskapsutbytet i Sverige kommer svenska enheten att använda sig av på flera sätt framöver. Vi fick uppslag för nya fortbildningar, vi fick material och metoder att använda i utvecklingsarbete vi bedriver tillsammans med olika instanser, vi fick nya infallsvinklar på hur rättsskydd kan förverkligas inom utbildning. Se bildgalleri från resan!

Skolverket

Skolinspektionen
Statens kulturråd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Kista bibliotek

 

Regional information

Internationella ärenden vid Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet:

Kontaktperson:

Direktör Marianne West-Ståhl, tfn. 0295 018 623

E-post: fornamn.efternamn(at)avi.fi


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela