Livräddningsmedalj

En livräddningsmedalj utdelas som erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara. Läs mer om livräddningsmedalj och förtjänstmedalj för befolkningsskydd

Regional information

Livräddningsmedaljer – Sydvästra Finland


Räddningsinspektör Pirjo Tuominen, p. 0295 018 063
pirjo.tuominen (at)avi.fi


Uppdaterad

Regionala länkar

Det finns ingen ytterligare regional information om detta