Verkets ledning - Södra Finland

Verkets telefonväxel: tel. 0295 016 000

Överdirektör Merja Ekqvist puh. 0295 016 271,
Överdirektörens sekreterare Taina Kemppi tel. 0295 016 051


Direktörer för ansvarsområdena

Ansvarsområdet för basservicen, rättsskyddet och tillstånden:
direktör Kristiina Poikajärvi, tel. 0295 016 654

Chef för alkoholförvaltningsenheten Riku-Matti Lehikoinen, tfn. 0295 016 155
Chef för näringstillsynsenheten Marko Peltonen, tfn. 0295 016 184
Chef för rättsskyddsenheten Päivi Kemppi, tfn. 0295 016 141
Chef för socialvårdsenheten Eija Hynninen-Joensivu, tfn. 0295 016 121
Chef för hälsovårdsenheten Mikko Floréen, tfn. 0295 016 484
Chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Eila Kaliste, tfn. 0295 016 606
Enheten för tillgänglighetstillsyn  Emilia Ojala, tfn. 0295 016 479

 

 

 


Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen:
direktör Tommi Laurinen, tel. 0295 016 144

Ansvarsområdet för miljötillstånden:
direktör Veli-Matti Uski, tel. 0295 016 502
förvaltningssekreterare Malin Kuurberg, tel. 0295 016 411

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturverksamhet:
Sanna Puura, tfn. 0295 016 561
ledningens sekreterare Kirsi Pekkanen, tel. 0295 016 557

Ansvarsområdet för arbetarskyddet:
tf. direktör Eerik Tarnaala, tel. 0295 016 370
kommunikation: tyosuojelu.viestinta(at)avi.fi

Ansvarsområdet för förvaltnings- och utvecklingstjänster
förvaltningsdirektör Satu Koskela, tel. 0295 016 594

Kommunikation
kommunikationschef Johanna Koskela, tfn 0295 016 131
viestinta(at)avi.fi

Uppdaterad

oikopolut

lomakkeet