Näringar

 

OBS! Blanketterna går bäst att öppna, fylla i och skriva ut i webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome.

Alkohol-Detaljhandel | Alkohol-Servering | Fastighetsförmedling | Indrivningsverksamhet |
Kreditgivare och person-till-person-lån |

Alkohol - Detaljhandel

Alkohol - Servering

Fastighetsförmedling

Indrivningsverksamhet

Kreditgivare och person-till-person-lån

Information om datasekretess och behandlingen av personuppgifter i regionförvaltningsverket hittar du här (http://www.avi.fi/sv/web/avi/tietosuoja).

Uppdaterad