Näringar

Illustrerande bild - Näringar

Regionförvaltningsverket är en regional sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet för näringslivet i frågor som gäller bland annat alkoholnäringen och konkurrens- och konsumentärenden.


Alkoholförvaltningen syftar till att genom att styra alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadorna av alkoholhaltiga ämnen. Regionförvaltningsverken beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker i sina regioner och övervakar tillståndshavarnas verksamhet.

Inom konkurrens- och konsumentförvaltningen och inom näringstillsynen är syftet att främja en sund och fungerande ekonomisk konkurrens, trygga konsumentskyddet och medborgarnas ekonomiska säkerhet och säkra jämlika förutsättningar för alla näringsidkare. Regionförvaltningsverkets uppgifter innefattar allt från tillsyn över och tillstånd till indrivningsföretag, kreditgivare och fastighetsförmedlingar till tillsyn över hur priser anges.

Regionförvaltningsverkets arbete i frågor som rör näringsutövande styrs av lagstiftningen, ministerierna och genom samarbete med andra myndigheter såsom Valvira och Konkurrens- och konsumentverket.

Tillstånd och tillsyn av regionförvaltningsverket behövs bl.a. inom följande områden:        

  • detaljhandel med alkohol och servering av alkohol 
  • övervakning av reklam för alkoholdrycker
  • konkurrensövervakning och konsumentärenden, t.ex. övervakning av hur priser anges
  • kreditgivare, indrivningsföretag och fastighets- och hyresförmedlingar.

 

Meddelanden

Uppdaterad