Djurens hälsa och välbefinnande

Regionförvaltningsverket styr och övervakar hur lagstiftningen som tryggar djurens hälsa och välbefinnande tillämpas. Regionförvaltningsverket är dessutom behörig myndighet i vissa djurrelaterade tillstånds-, anmälnings- och registreringsärenden.

Verket styr kommunernas djurskyddstillsyn och övervakar bekämpningen av djursjukdomar inom sitt område, utarbetar regionala planer för djursjukdomar som med lätthet sprider sig samt vidtar vid behov åtgärder för att förhindra och utrota djursjukdomar som ska bekämpas.

Djurens hälsa

Läs mer Återställa

Regional information

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta