Veterinärivård

Regionförvaltningsverket styr och övervakar verkställigheten och efterlevanden av veterinärvårdslagen i kommunerna samt den privata veterinärvården i samarbete med Evira. Regionförvaltningsverket övervakar också att kommunerna förverkligar de lagstadgade hälsovårdstjänsterna för husdjur.

Med veterinärvård avses hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar, djurskydd samt till vissa delar kontroll av livsmedelshygienen för animaliska livsmedel.

Veterinärivård

Läs mer Återställa
Uppdaterad