Lokal hobbyverksamhet för barn och unga

Regionförvaltningsverken beviljar varje år understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Syftet med understödet är att i enlighet med de mål som undervisnings- och kulturministeriet ställt upp öka barns och ungas jämlika hobbymöjligheter. Av verksamheten förutsätts det att den innehållsmässigt är av hög kvalitet, att den ordnas regelbundet varje vecka under läsåret och att alla ska ha jämlika möjligheter att delta. Den organisation som arrangerar verksamheten får inte kräva att deltagarna ska vara eller bli medlemmar i organisationen, och eventuella deltagaravgifter ska vara skäliga för att alla ska ha möjlighet att delta.

 

UTLYSNING AV ANSÖKAN/ANVISNINGAR

Utlysning av understöd (Undervisnings- och kulturministeriet)

regional information

Statsunderstöd på 900 000 euro till lokal hobbyverksamhet för barn och unga

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 900 000 euro till lokal hobbyverksamhet för barn och unga inom sammanlagt 172 projekt. Med hjälp av understödet ordnas regelbunden och högklassig hobbyverksamhet och dagläger under barns och ungas skollov. I södra Finland deltar över 30 000 barn och unga i den understödda verksamheten.

Syftet med understödet är att erbjuda fler hobbyer som är öppna för alla barn och unga till ett rimligt pris och ge barn och unga en rolig och trygg sysselsättning under loven medan föräldrarna fortfarande arbetar.

Den verksamhet som får understöd är bland annat hantverk och matlagning, olika former av fysisk aktivitet, musik och dans, uttrycks- och mediefostran, mångkulturalism och språk samt miljöfostran.

Målsättningen är att främja barns och ungas välmående och öka deras känsla av sam- och tillhörighet tillsammans med andra i samma ålder. Understödet gick till ungefär 800 dagläger och 1700 klubbar i Södra Karelen, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland och Nyland. Totalt ansökte 182 organisatörer av hobbyverksamhet om understöd.

Understödda projekt

Ytterligare information:

Planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265 (Södra Karelen, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland)

Överinspektör Liisa Sahi, tfn 0295 016 563 (Helsingfors)

Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560 (övriga Nyland och svenskspråkig verksamhet)

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

genvägar

Ansökan om understöd

på andra webbplatser