RFVns KA- och TKA-dokument

RFVns KA- och TKA-dokument

KA-/TKA-dokumenten är för ämbetsverk och inrättningar samt förvaltningsområde specifika och preciserande kollektiv- och tjänstekollektivavtal.

Regionförvaltningsverkens aktuella preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtalsdokument med bilagor finns nedan som PDF-filer.

Dokumenten får inte offentliggöras utan regionförvaltningsverkets tillstånd.

RFV TKA
Preciserande tjänstekollektivavtal (på finska)
Avtalsparter: Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf. 24.11.2011

Tietoa alueelta

Det finns ingen ytterligare regional information om detta
Uppdaterad

Alueelliset linkit

Det finns ingen ytterligare regional information om detta