RFVns KA- och TKA-dokument

RFVns KA- och TKA-dokument

KA-/TKA-dokumenten är för ämbetsverk och inrättningar samt förvaltningsområde specifika och preciserande kollektiv- och tjänstekollektivavtal.

Regionförvaltningsverkens aktuella preciserande tjänstekollektiv- och kollektivavtalsdokument med bilagor finns nedan som PDF-filer.

Dokumenten får inte offentliggöras utan regionförvaltningsverkets tillstånd.

RFV TKA
Preciserande tjänstekollektivavtal (på finska)
Avtalsparter: Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Löntagarorganisationen Pardia rf och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf. 24.11.2011

Uppdaterad