Kontaktuppgifter – Norra Finland   


E-post till registratorskontoret: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Telefonväxel: 0295 017 500
Samtalets pris är den normala lokalnätverksavgiften eller mobilsamtalsavgiften.

Huvudverksamhetsstället i Uleåborg
Linnankatu 1-3, 90100 Oulu
PB 293, 90101 Oulu

Öppet mån-fre klo 8.00-16.15

Registratorskontoret: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

E-postadresser
Den officiella adminstrativa e-postadressen: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi
Personalens e-postadresser bildas på följande sätt: fornamn.efternamn@avi.fi
Kundrådgivning i arbetarskyddet tyosuojelu.pohjois(at)avi.fi 

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.  Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

E-postbilagorna får vara högst 20 MB

Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

Faktureringsadress

Adress för nätfakturor (EDI-kod): 00370245422536501
Operatör för nätfakturor: OpusCapita Group Oy, förmedlarkod: 003710948874
Momskod: FI 0245422-5

Ämbetsverkets ledning
överdirektör Terttu Savolainen

Uppdaterad

oikopolut

lomakkeet