Kontaktuppgifter - Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (huvudverksamhetsstället)
Självständighetsplan 2
PB 22
20801 ÅBO

Öppet mån-fre kl. 8.00-16.15

Telefonväxel 0295 018 000

Priset för telefonsamtal bestäms enligt det avtal som kunden har med sin egen operatör.

Telefax (Åbo) 02 2511 820 

Registratorskontoret: registratur.sydvastra(at)rfv.fi
 

Kontakt i arbetarskyddsärenden

Riksomfattande telefonrådgivning från måndag till fredag kl. 9.00–15.00: 0295 016 620 

Postadress:
Ansvarsområdet för arbetarskydd
PB 22
20800 Åbo

Besökadress: Självständighetsplan 2, Åbo

Kundbetjäning vardagar kl. 8.00-16.15

Verksamhetsstället i Björneborg / ansvarsområdet för arbetarskydd oc ansvarsområdet för basservice, undervisning och kultur samt rättskydd och tillstånd
Yrjönkatu 23 28100 BJÖRNEBORG

Verksamhetsstället i Mariehamn / ansvarsområdet för arbetarskydd
Torggatan 16 PB 86 22101 MARIEHAMN
 

E-postadresser

registratur.sydvastra(at)rfv.fi
tyosuojelu.lounais(at)avi.fi
viestinta(at)avi.fi
fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adress.  Skyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

E-postbilagorna får vara högst 20 MB

Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

 
Uppdaterad

oikopolut

lomakkeet