Toiminta ja tehtävät - Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

Lapin aluehallintovirastossa on kolme vastuualuetta, jotka hoitavat seuraavia tehtäviä:

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset sekä osaamisen kehittäminen (Osaava-ohjelma)
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • kantelujen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus ja valvonta
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • kansainväliset tehtävät ja lähialueyhteistyö.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen, varautumisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen
 • poikkeusoloihin varautumisen koordinointi.

Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. 

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosten ja päiväkotien perustamishankkeisiin liittyvät tehtävät myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa Lapin maakunnan vesi- ja ympäristölupa-asioita.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto hoitaa Lapin maakunnan työsuojelu-asioita.

Lapin aluehallintoviraston valtakunnalliset tehtävät ovat:

 • saamelaisopetusta koskevat tehtävät
 • poronlihan tarkastus ja siihen liittyvä valvonta
 • poronhoitolain mukaiset tehtävät
 • Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät
Uppdaterad