Suunnittelu ja seuranta (Netra) - Lappi

Eduskunnan päättämä talousarvio määrittää taloudelliset kehykset aluehallintoviraston (AVI) toiminnalle. AVI toimii kahdeksan eri ministeriön ohjauksessa. Hallinnollisesti viraston toimintaa ohjaa valtiovarainministeriö.

Tulosohjauksessa sovitaan AVIn toiminnan tavoitteista ja määrärahoista sekä varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja laatu. Tulosohjaukseen sisältyy toiminnan seuranta ja raportointi.

Suunnitelmat

Lapin aluehallintovirasto tekee strategisen tulossopimuksen valtiovarainministeriön kanssa. Keskeiset tavoitteet, henkilöstökehyksen ja määrärahan sisältävä tulossopimus tehdään hallituskaudeksi ja se päivitetään vuosittain.

Ministeriöiden ja viraston väliset tulossopimukset 

Toiminnalliset tulossopimukset

Toiminnallisessa tulossopimuksessa sovitaan alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista määrärahojen puitteissa.

Tulossopimukset 2014

Tulossopimukset 2013

Toiminnallisia tulossopimuksia ei tehty.

Tulossopimukset 2012

Tulossopimukset 2011

Tulossopimukset 2010

 

Seurantatiedot

Toiminnan seurantatiedot kootaan tilinpäätökseen ja viraston tuloksellisuusraporttiin. Aluehallintoviraston kirjanpitoyksikön tilinpäätökset löydät oikealta palstalta Oikopoluista.

Toimintakertomukset/tuloksellisuusraportti

Aluehallintovirastot julkaisivat vuosina 2010 – 2011 toimintakertomuksen ja vuodesta 2012 lähtien tuloksellisuusraportin osana kirjanpitoyksikön toimintakertomusta.

Valtiovarainministeriön kannanotot tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta julkaistaan valtiovarainministeriön sivuilla. Kannanotot ovat osa toiminnan tulosohjausprosessia.

Osavuosiraportit

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset julkaistaan VTV:n sivuilla.

Uppdaterad