Keskeisten asiaryhmien käsittelyajat  - Itä-Suomi

Hallintolain (9.5.2014/368) 23 a §:n mukaan viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta.

Asioiden käsittelystä peritään maksuasetuksen mukainen maksu.

Odotettavissa olevat käsittelyajat keskeisissä asiaryhmissä Itä-Suomen aluehallintovirastossa:

 • Alkoholiluvat (anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat)  1 kk
 • Ampumayhdistysten perustamisluvat  1 kk
 • Eläinkuljettajaluvat  1kk
 • Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevat oikaisuvaatimukset ja valitukset 8 kk
 • Kiinteistön ja vuokranvälitysliikkeiden rekisteröinti 1 kk
 • Opetustoimen valitukset ja oikaisupyynnöt 3 kk
 • Oppilasarvioinnin oikaisut 2 kk
 • Talousveden poikkeusluvat  4 kk
 • Vesilain mukaiset lupahakemukset 9 kk
 • Yhteisöoikeudelliset hakemusasiat 3-4 kk
  - yhtiökokouksen koollekutsuminen, tilintarkastajan / toiminnantarkastajan määrääminen, erityisen tarkastuksen määrääminen
 • Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien luvat 2 kk
 • Yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2 kk
 • Ympäristöluvat 12 kk; uusien toimintojen osalta 10 kk


 

Uppdaterad

oikopolut

lomakkeet