Regionförvaltningsverket i Östra Finland
PB 50, 50101 S:t Michel

S:t Michel, Joensuu, Kuopio

Registratorskontoret: kirjaamo.ita(at)avi.fi

Telefonväxel: 0295 016 800

Öppet mån-fre kl. 8:00 - 16.15

RFV i Twitter