Kontaktuppgifterna - Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har sitt huvudkontor i Tavastehus och kontor i Kouvola och Helsingfors. Därtill har ämbetsverket personal i Villmanstrand, Lahtis, Åbo, Tammerfors, Borgå, Kuopio, St Mickels, Uleåborg och Vasa.

Huvudkontoret i Tavastehus
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Birger Jaarlin katu 15
PB 150, 13101 Tavastehus

Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: mån-fre kl. 8.00–16.15
Telefonsamtalets pris är den normala lokalnätverks- / mobilsamtalsavgiften.

Telefax  0295 016 661

Registratorskontoret: registratur.sodra(at)rfv.fi 

E-postadresser

Den officiella administrativa e-postadressen och kundrådgivning: registratur.sodra(at)rfv.fi

Använd skyddad förbindelse, om du sänder material som innehåller uppgifter som ska bevaras eller som annars är känsliga. Observera att den skyddade förbindelsen fungerar enbart med nedan angivna adressSkyddad e-post

Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.

Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

E-post (arbetarskydd): tyosuojelu.etela(at)avi.fi
E-post (miljötillstånd): ymparistoluvat.etela(at)avi.fi
E-post (kommunikationsenheten): viestinta(at)avi.fi

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)rfv.fi

E-postbilagorna får vara högst 20 MB
Om du kontaktar regionförvaltningsverket per e-post och bifogar filer till meddelandet får bilagorna vara högst 20 megabyte (MB) per e-postmeddelande. Om bilagorna är större än det här måste man göra filerna mindre eller skicka bilagorna i flera e-postmeddelanden. Du kommer väl ihåg att det är avsändaren som ansvarar för att ett e-postmeddelande kommer fram till myndigheten (8 § i lagen om elektronisk kommunikation).

 

Ärenden som gäller arbetarskydd

Arbetarskyddsmyndighetens gemensamma nationella telefonrådgivning betjänar från måndag till fredag kl. 9:00–15:00 på numret 0295 016 620.

Kunder tas bara emot i Helsingfors/Böle och med tidsbokning.
För att boka en tid vänligen ta kontakt per e-post tyosuojelu.etela(at)avi.fi
eller per telefon 0295 016 610 – lämna ett meddelande på svararen vid behov.

Arbetarskyddet har en gemensam postadress:
Ansvarsområdet för arbetarskydd
PB 110
00521 Helsingfors

Verksamhetsstället i Helsingfors
Bangårdsvägen 9
Fax: (09) 730 798

Uppdaterad